• Induline ZW-425

  Nr art. 791868

  Induline ZW-425

  Wodna, kryjąca i izolująca powłoka gruntująca i międzywarstwa do aplikacji natryskowej

  Kolor: biały | 7918

  Kolor: biały | 7918

  Wybierz kolor
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo żywica akrylowo-alkidowa
  Gęstość (20 °C) około 1,17 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Stopień połysku mat

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Jako powłoka gruntująca i międzywarstwa

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Dobra rozlewność
  • Dobre wypełnienie powierzchni
  • Dobrze zamyka pory drewna
  • Skutecznie izoluje rozpuszczalne w wodzie garbniki, zawarte w drewnie.
  • Zapewnia wysokie zabezpieczenie przed zaburzeniami powierzchni lakierniczej przez składniki charakterystyczne dla danego gatunku drewna (np. dla modrzewia)
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • Duża swoboda barwienia pozwala optymalnie dopasować kolor do powłoki nawierzchniowej.
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
    Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Powierzchnię drewna zagruntować.

    Spoiny parapetowe należy ewentualnie zabezpieczyć za pomocą środka Induline V-Fugenschutz (art. 3495) lub Induline AF-920 (art. 7732).

  • Sposób stosowania
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airmix/airless
   • Podane wartości odnoszą się do materiału w stanie nierozcieńczonym. Najlepszy rezultat aplikacji natryskowej uzyskuje się, gdy temperatura materiału mieści się w przedziale 15 do 20 °C.

    Poprzez wykonanie powierzchni próbnej należy sprawdzić tolerancję materiałową z podłożem i skuteczność działania izolacyjnego.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    Po zagruntowaniu należy wykonać lekki szlif pośredni.

    Przed nałożeniem powłoki końcowej należy wykonać międzyszlif: P 220 - 240, pył usunąć.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    W przypadku wodnych materiałów powłokowych zawsze istnieje szczątkowe niebezpieczeństwo przebarwienia powłoki spowodowanego przez garbniki!

    Wycieki żywicy są zjawiskiem naturalnym i nie da się im zapobiec poprzez zabiegi polegające na nakładaniu kolejnych powłok, patrz instrukcja BFS nr 18 (Niemcy).

    Zbyt mocne rozcieńczenie produktu, zbyt wysoka wilgotność drewna lub nieprzestrzeganie zalecanej kolejności nakładania warstw, ilości nakładanego materiału lub czasów schnięcia może mieć negatywny wpływ na skuteczność izolującego działania produktu.

    ---

    Zalecenia dotyczące aplikacji powłok odnoszące się do konkretnych gatunków drewna używanego do produkcji okien i drzwi zewnętrznych można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki systemów na stronie internetowej www.remmers.pl.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka uzyskuje po około 30 min.
    Zdatność do szlifowania i dalszego lakierowania osiąga po około 4 godz. w temp. 23 °C i przy 50 % w.w.p.)

    Zdatność do szlifowania i dalszego lakierowania w przypadku suszenia wymuszonego: 20 min. fazy odparowania (w temp. około 20 °C i przy około 65 - 75 % w.w.p.) / 75 min. schnięcia (ok. 45 °C, wymiana powietrza ok. 1 m/s) / 20 min. fazy schładzania.

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać wodą, nie przekraczając 5 %.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airmix/airless
   • Pistolety do ręcznego natrysku, automaty natryskowe

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 150 ml - 200 ml / m² na jedną warstwę
   • 150 - 200 ml/m² na jedną warstwę
    (co odpowiada mokrej warstwie o grubości: 150 - 200 μm, a suchej warstwie: 60 - 85 μm)

  • Wskazówki ogólne
   • Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

    Należy stosować wyłącznie profile nie zawierające plastyfikatorów.

    Elementów pokrytych międzywarstwą nie należy narażać na działanie czynników atmosferycznych przed nałożeniem powłoki końcowej.

     

    W zależności od pożądanego koloru powłoki nawierzchniowej (np. na drzwiach zewnętrznych) można zastosować Induline ZW-425 w jednym z 4 kolorów podstawowych.
    W ten sposób można zmaksymalizować dokładność koloru końcowego, jego nasycenie, oraz zoptymalizować zdolność krycia i tzw. "chmurkowanie".
    Szczególnie istotne jest to w przypadku z natury rzeczy mniej słabiej kolorów z przedziału żółty - czerwony - pomarańczowy i zielony.
    Poniższe przyporządkowanie stanowi pomoc w doborze koloru międzywarstwy w zależności od koloru powłoki nawierzchniowej:

    RAL 1000-1037: FT42553 kremowy

    RAL 2000-2012: FT42553 kremowy

    RAL 3000-3031: FT42553 kremowy

    RAL 4001-4010: FT42554 jasnoszary

    RAL 5000-5004, 5008, 5010-5011, 5013, 5020, 5022: FT42555 ciemnoszary

    RAL 5005-5007, 5009, 5012, 5014-5019, 5021, 5023-5024: FT42554 jasnoszary

    RAL 6000, RAL 6017-6019, 6021, 6024-6025, 6027, 6029-6034: standardowy biały

    RAL 6001-6003, 6010-6011, 6016, 6026, 6028: FT42554 jasnoszary

    RAL 6004-6009, 6012-6015, 6020, 6022: FT42555 ciemnoszary

    RAL 7000-7013, 7023, 7030, 7033, 7036-7037, 7039-7043, 7045-7046: FT42554 jasnoszary

    RAL 7015-7022, 7024-7026, 7031: FT42555 ciemnoszary

    RAL 7032, 7034-7035, 7038, 7044, 7047: standardowy biały

    RAL 8000-8008, 8023-8028: FT42554 jasnoszary

    RAL 8011-8022: FT42555 ciemnoszary

    RAL 9001-9003, 9010, 9016, 9018: standardowy biały

    RAL 9004-9005, 9011, 9017: FT42555 ciemnoszary

    RAL 9006-9007: FT42554 jasnoszary

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.