• MSL-40/sm

  Nr art. 724001

  MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+

  Dekoracyjna, rozpuszczalnikowa lazura średniowarstwowa o bardzo wysokim poziomie ochrony przed UV, z wbudowaną ochroną mikrobiologiczną powłoki, do uniwersalnego stosowania na drewnie używanym na zewnątrz

  Kolor: bezbarwny UV+ | 7240

  Kolor: bezbarwny UV+ | 7240

  Wybierz kolor
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Żywice alkidowe
  Gęstość (20 °C) około 0,94 g/cm³
  Zapach rozpuszczalnikowy, po wyschnięciu charakterystyczny
  Stopień połysku mat jedwabisty
  Lepkość (czas wypływu) w s (20° C, DIN 4) 48 s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • do elementów niestabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego na zewnątrz
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, takich jak okna i drzwi (wraz z ich stronami wewnętrznymi)
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Do niestabilnych wymiarowo drewnianych elementów budowlanych, jak np. płoty, konstrukcje szachulcowe, wiaty samochodowe, deskowania
  • Wersja bezbarwna UV+ może być również stosowana jako powłoka eksploatowana na wariantach pigmentowanych, w celu trwałego zapewniania jasnego drewna.
  • Dla profesjonalnych użytkowników

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Materiał tiksotropowy
  • Dobra rozlewność
  • Zawiera ochronę powłoki przed pleśniami i glonami
  • Odporność na wpływ czynników atmosferycznych i na promieniowanie UV
  • Wysoka ochrona przed UV dzięki zastosowaniu specjalnych spoiw
  • Powłoka łatwa do pielęgnacji i utrzymania w czystości
  • Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
  • Nie zawiera kobaltu
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    Luźne i spękane sęki oraz otwarte gniazda żywiczne należy usunąć i oczyścić za pomocą odpowiedniego środka (np. Verdünnung V 101).

    Stare, nieuszkodzone powłoki malarskie należy przeszlifować.

    W razie potrzeby podłoże należy wyrównać za pomocą Aqua RG-27.

    Drewno stosowane na zewnątrz, które ma zostać zabezpieczone przed niszczącymi drewno owadami, sinizną i zgnilizną, należy uprzednio zaimpregnować środkiem Aqua IG-15-Imprägniergrund IT*.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • pędzel
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

   • Materiał należy dobrze wymieszać i nakładać sprawnymi ruchami pędzla.

    Nakładać w kierunku zgodnym z układem włókien drewna.

    Szczególnie elegancką powierzchnię uzyskuje się wykonując lekki międzyszlif przed nałożeniem powłoki nawierzchniowej.

    Po wyschnięciu nałożyć 2 warstwę.

    Aby utrwalić pożądany kolor, w razie potrzeby należy nanieść 3 warstwę , stosując wersję bezbarwną UV+ (jest to warstwa zużywana, ponownie nakładana podczas renowacji)

    Ten sposób postępowania możliwy jest również na powierzchniach, które wcześniej zostały pokryte HSL-30/m* lub Holzschutz-Creme*.

    Na podłożach malowanych na biało nie warto postępować tą metodą (ciemnienie, żółknięcie kolor własny wersji bezbarwna UV+)

    Powierzchnie czołowe drewna należy zabezpieczyć przed podciąganiem wilgoci poprzez wielokrotne nałożenie materiału w odpowiednim kolorze.

    Okna i drzwi zewnętrzne wymagają nałożenia trzech warstw.

    Wszystkie kolory można wzajemnie mieszać.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 12 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Dolne powierzchnie cięć czołowych drewna należy podciąć, aby uzyskać okapnik.

    Ze względu na różne właściwości kryjące białych i pastelowych odcieni lazur, wygląd może się różnić w zależności od podłoża. Należy wcześniej sprawdzić, czy składniki drewna mogą powodować przebarwienia na powierzchni lazury.

    W celu uwzględnienia i wyjaśnienia tych kwestii należy wcześniej wykonać powierzchnię próbną, aby zapewnić oczekiwane właściwości powierzchni.

    Każda warstwa lazury powoduje wzmocnienie koloru i połysku.

    Należy zapewnić dobrą wentylację podczas stosowania i suszenia.

    Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniem kondensatu.

    Po wyschnięciu powłoka toleruje tworzywa sztuczne i materiały bitumiczne.

    Jeśli - zwłaszcza w przypadku powłoki bezbarwnej - wystąpią uszkodzenia mechaniczne, to należy je bezzwłocznie naprawić materiałem bezbarwnym UV+, aby zapobiec przebarwieniom powodowanym przez siniznę, mogącym powstać z upływem czasu.

    Należy zaplanować krótsze okresy między przeglądami.

     

    Niebezpieczeństwo samozapłonu

    Nie należy stosować na stanowiskach, na których aplikuje się lakiery lub bejce zawierające nitrocelulozę, zanieczyszczone tekstylia (np. ścierki do czyszczenia, odzież roboczą) zbierać do ognioodpornych pojemników i w nich usuwać.

   • Suszenie

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Pędzel z naturalnego włosia, ławkowiec

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101, brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  36 mies.

    Zawartość naruszonego opakowania należy możliwie szybko zużyć.

  • Zużycie
   • ok. 60 ml - 100 ml / m² na jedną warstwę
   • 1. warstwa: 100 ml/m²
    2. warstwa: 60 ml/m²

    Wersja bezbarwna UV+: konieczne są 3 warstwy

  • Wskazówki ogólne
   • W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

    Przestrzegać przepisów dotyczących konstrukcyjnej ochrony drewna.

    Nie stosować na powierzchniach poziomych bez spadków drenażowych i bez promienia krawędzi, unikać zastoin wilgoci.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.