• MultiSil

  Nr art. 2738801

  MultiSil

  Uniwersalny, alkoksysieciujący uszczelniacz silikonowy

  Kolor: MultiSil | 027388

  Kolor: MultiSil | 027388

  Wybierz kolor
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) ok. 1,0 g/ml

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Naprężenie rozciągające
  100 % (DIN EN ISO 8339)
  0,28 N/mm²
  Wydłużenie przy zerwaniu
  (DIN EN ISO 8339)
  > 200%
  Zdolność powracania do stanu pierwotnego
  (DIN EN ISO 7389)
  ok. 90%
  Strata objętości
  (DIN EN ISO 10563)
  około -4%

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki / ściany / sufity wewnątrz i na zewnątrz
  • do podłóg drewnianych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • Do uszczelniania przeszkleń, w szczególności w produkcji okien
  • Spoiny dylatacyjne i łączące w budownictwie i w pomieszczeniach sanitarnych
  • Uszczelnienia dachów
  • Obszary produkcji żywności
  • Konstrukcje blaszane i metalowe
  • W zabudowie wnętrz, do parkietów itp.
  • Montaż luster i pleksi
  • Nadaje się do użytku w pomieszczeniach czystych i systemach HVAC

  Właściwości

  • Wysoka odporność na ścieranie, nie pozostawia smug, zgodnie z wytycznymi ift VE-04/2
  • Toleruje powłoki wg DIN 52452, część 4
  • Zawiera substancję zabezpieczającą powłokę przed uszkodzeniem mikrobiologicznym
  • Produkt ekstremalnie przyczepny
  • Na wielu podłożach nie wymaga gruntowania nadającego przyczepność
  • Bardzo niska emisja (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Trudnopalność
  • Spełnia podstawy wymogów oceny zdrowotnej wyrobów budowlanych przeznaczonych do wnętrz (schemat AgBB - Niemcy)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Ścianki spoin muszą być nośne, suche, czyste i wolne od tłuszczu, metale należy oczyścić do ich metalicznej powierzchni

   • Przygotowania

    W przypadku okien należy przestrzegać przepisów DIN 18545 lub informacji instytutu IFT Rosenheim.

    W budownictwie należy zachować wymiary spoin zgodnie z DIN 18540.

    Unikać trójstronnego przylegania

    Zbyt głębokie szczeliny należy wypełnić sznurami piankowymi o przekroju okrągłym.

    W razie potrzeby wzgl. zależnie od podłoża należy zastosować nadającą przyczepność powłokę gruntującą Silicon Primer P.

    Przestrzegać czasów odpowietrzania.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 35 °C
   • pistolet do uszczelnień
   • Szpachla
   • Końcówkę należy ściąć ukośnie odpowiednio do szerokości spoiny i wypełnić szczelinę materiałem.

    Materiał należy przy tym nanosić pod wystarczającym ciśnieniem na ścianki szczeliny, następnie wygładzić za pomocą zwilżonej szpachelki.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Tworzenie powłoki i wnikanie w podłoże uzależnione są od czasu przechowywania i zmieniają się wraz ze starzeniem się produktu.

    Czas wiązania wydłuża się proporcjonalnie do głębokości spoiny.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pistolet do uszczelnień
   • Szpachla
   • Pistolet ręczny i na sprężone powietrze, szpachelka, taśma klejąca

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

    Wersje specjalne (kolor / konsystencja) - 6 miesięcy

    Sprawdzić nadruk na opakowaniu.

  • Zużycie
   • Około 100 ml/mb na spoinę o przekroju 1 cm²

  • Wskazówki ogólne
   • Generalnie, w określonych warunkach uszczelniacze silikonowe mają tendencję do (żółtych przebarwień. Poniżej najistotniejsze czynniki, które na to wpływają:

    - Kontakt z systemami powłokowymi na bazie żywic alkidowych lub oleju lnianego

    - uzależniony od gatunku drewna kontakt z żywicami i terpenami

    - kontakt z nieodpowiednimi środkami czyszczącymi

    - ciemne pomieszczenia

    - obciążenie dymem tytoniowym.

     

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej