• Induline DW-691
  • Induline DW-691

  Nr art. 307420

  Induline DW-691

  Wodna, kryjąca, międzywarstwa i powłoka końcowa do aplikacji natryskowej w zastosowaniach przemysłowych

  Stopień połysku
  Kolor: biały (RAL 9016) | 3074

  Kolor: biały (RAL 9016) | 3074

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo specjalne polimery akrylowe
  Gęstość (20 °C) ok. 1,14 g/cm³
  Temperatura zapłonu --
  Zapach charakterystyczny
  Stopień połysku mat / mat jedwabisty
  Lepkość ok. 3000 mPas

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Jako międzywarstwa i powłoka końcowa.
  • Preferowane zastosowanie w układzie jednowarstwowym

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Wysokie bezpieczeństwo procesu przy aplikacji metodami przemysłowymi
  • Dobra siła krycia
  • Dobra rozlewność
  • Pod warunkiem zastosowania odpowiednich powłok gruntujących i międzywarstw - wsparcie działania izolującego garbniki
  • Dobra odporność na blokowanie
  • Nie żółknie, nie ulega kredowaniu
  • Wysoka zdolność odpierania zanieczyszczeń
  • Wysoka żywotność dzięki specjalnej kombinacji spoiw
  • Dobra odporność na gradobicie
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
    Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Podłoże należy przygotować nakładając odpowiednie powłoki gruntujące i międzywarstwy, w razie potrzeby wykonując szlif pośredni.

    Spoiny parapetowe należy ewentualnie zabezpieczyć za pomocą środka Induline V-Fugenschutz (art. 3495) lub Induline AF-920 (art. 7732).

  • Sposób stosowania
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airmix/airless
   • Dynflow (automat powlekający)
   • Podane wartości odnoszą się do materiału w stanie nierozcieńczonym. Najlepszy rezultat aplikacji natryskowej uzyskuje się, gdy temperatura materiału mieści się w przedziale 15 do 20 °C.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    Poprzez wykonanie malowania próbnego należy sprawdzić wzajemną tolerancję materiału z podłożem i efekt kolorystyczny.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Proszę wykonać próbne malowanie w warunkach praktycznych w wybranym systemie, a następnie zbadać właściwości powierzchni.

    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i w temperaturach poniżej 15 °C lub przekraczających 30 °C

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    Recykling lakieru można prowadzić standardowymi metodami. Proporcję domieszki uzgodnić z serwisem technicznym Remmers.

    Aby zapobiec przebijaniu garbników na białych lub jasnych powłokach, należy zastosować odpowiednie izolujące powłoki gruntujące i międzywarstwy.

    W przypadku wodnych materiałów powłokowych zawsze istnieje szczątkowe niebezpieczeństwo przebarwienia powłoki spowodowanego przez garbniki!

    Aby uniknąć nakładania warstw o nadmiernej grubości np. w przypadku czystych kolorów, zamiast białej powłoki gruntującej należy zastosować grunt lazurujący. Międzywarstwę wykonuje się następnie z użyciem kolorowej powłoki końcowej.

    W odniesieniu do dopuszczalnych grubości suchej warstwy należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie katalogowej VFF HO.03.

    Zalecenia dotyczące aplikacji powłok odnoszące się do konkretnych gatunków drewna używanego do produkcji okien i drzwi zewnętrznych można znaleźć za pomocą naszej wyszukiwarki systemów na stronie internetowej www.remmers.pl.

   • Suszenie

    Powłoka uzyskuje pyłosuchość po upływie ok. 1 godz.
    Zdatność do szlifowania i lakierowania: po ok. 4 godz.
    (w temp. 23 °C i przy 50 % w.w.p.)
    (Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 23 °C i przy 50% w.w.p. oraz grubości mokrej warstwy 150 - 175 µm)

    Zdatność do szlifowania i lakierowania w przypadku suszenia wymuszonego: 20 min fazy odparowania (w temp. ok. 20 °C i przy 65 - 75 % w.w.p.) / 75 min fazy schnięcia (ok.38 °C, prędkość owiewu 1 m/s) / 20 min fazy schładzania

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać wodą w ilości nie przekraczającej 5%.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airmix/airless
   • Dynflow (automat powlekający)
   • Pistolety do natrysku ręcznego, automatyczne urządzenia natryskowe, Dynflow

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 15 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem co najmniej 15 miesięcy.

  • Zużycie
   • Approx. 150-325 ml / m² per layer applied
   • Dwukrotna aplikacja natryskowa:
    150 - 175 ml/m² (plus strata na rozprysk) na na każdą warstwę
    (odpowiada to mokrej warstwie o grubości: 150 - 175 µm, grubość suchej warstwy: 55 - 65 µm)
    Jednokrotna aplikacja natryskowa:
    300 - 325 ml/m² (plus strata na rozprysk)
    (odpowiada to mokrej warstwie o grubości: 300 - 325 µm, grubość suchej warstwy: 110 - 120 µm)

    Możliwe są odchylenia uzależnione od koloru.

  • Wskazówki ogólne
   • DIN EN 71-3 "Migracja określonych pierwiastków":
    .
    Produkt ten spełnia limity migracji metali ciężkich do zabawek dziecięcych zgodnie z normą DIN EN 71-3 i tym samym spełnia jeden z kilku dalszych wymogów dotyczących bezpieczeństwa zabawek dziecięcych zgodnie z unijną "dyrektywą zabawkową" (2009/48/WE).

    Zamknięcie:

    Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

    Należy stosować wyłącznie profile nie zawierające plastyfikatorów.

    W przypadku powłok o intensywnych barwach może dochodzić do ścierania farby, np. podczas czyszczenia. Zjawiska te są sporadyczne i mają przejściowy charakter, nie odbijają się w żaden sposób na jakości produktu.

    Przygotowanie konsystencji do aplikacji pędzlem:

    Poprzez zastosowanie tego produktu razem z Induline Mix & Go można sporządzić nadający się do nanoszenia pędzlem lakier do odświeżania i wykonywania poprawek.

    Pielęgnacja i renowacja:

    Drewno stosowane na otwartej przestrzeni narażone jest na silne obciążenia klimatyczne i środowiskowe. Powłoki podlegają naturalnym procesom starzenia się, ścierania i degradacji. Rozkład przebiega zależnie od poziomu działających na drewno obciążeń (łagodnie, średnio lub intensywnie) Na elemencie budowlanym lub całej budowli mogą wystąpić różne stadia zwietrzenia. Aby drewnianym elementom budowlanym zapewnić skuteczną ochronę na wiele lat, warto raz do roku kontrolować ich powierzchnię. Ewentualne uszkodzenia należy po uprzednim oczyszczeniu bezzwłocznie naprawić.

    Do czyszczenia i pielęgnacji polecamy Pielęgnat do okien drewnianych (art. 2745) lub Pielęgnat do drzwi drewnianych (art. 2746).

    Powłoki renowacyjne: Aqua AG-26-Allgrund (art. 7147) i Aqua DL-65-Decklack PU (art. 7200) lub Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3w1 (art. 7090)

    ---

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.