Nr art. 179920

  Induline LW-715E

  Wodna, lazurująca międzywarstwa i powłoka końcowa, przeznaczona w szczególności do aplikacji natryskowej ze wsparciem elektrostatyki

  Kolor: bezbarwny | 1799

  Kolor: bezbarwny | 1799

  Wybierz kolor
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo Specj. akryle i poliuretany
  Gęstość (20 °C) około 1,04 g/cm³
  Zapach charakterystyczny
  Stopień połysku głęboki mat / mat / mat jedwabisty / połysk jedwabisty

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewna iglastego i liściastego.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do konstrukcji chronionych, jak np. okna drewniano-aluminiowe
  • Jako międzywarstwa i powłoka końcowa.
  • Do aplikacji jedno- i wielowarstwowej

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Dobra rozlewność
  • Wysoka trwałość kolorów i odporność na UV
  • Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
  • Powłoka przyjemna w dotyku
  • Duże nasycenie koloru
  • Wysoka żywotność dzięki specjalnej kombinacji spoiw
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

   • Przygotowania

    Ewentualnie stosowane nieodporne gatunki drewna należy uprzednio zaimpregnować środkiem ochrony drewna* (* Środki ochrony drewna wymagają zachowania zasad bezpieczeństwa.
    Przed ich użyciem należy zawsze przeczytać etykietę produktu i informacje na jego temat!).

    Podłoże należy przygotować nakładając odpowiednie powłoki gruntujące i międzywarstwy, w razie potrzeby wykonując szlif pośredni.

    Spoiny parapetowe należy ewentualnie zabezpieczyć za pomocą środka Induline V-Fugenschutz (art. 3495) lub Induline AF-920 (art. 7732).

  • Sposób stosowania
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • natrysk airmix/airless
   • Podane wartości odnoszą się do materiału w stanie nierozcieńczonym. Najlepszy rezultat aplikacji natryskowej uzyskuje się, gdy temperatura materiału mieści się w przedziale 15 do 20 °C.

    Materiał starannie rozmieszać.

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia i w temperaturach poniżej 15 °C lub przekraczających 30 °C

    W przypadku dębiny zawarte w niej garbniki w kontakcie z wodorozcieńczalnymi lazurami dyspersyjnymi mogą powodować powstawanie ciemnych przebarwień.

    Aby zapobiec aktywacji zawartych w drewnie garbników, należy przeprowadzić suszenie wymuszone.

    Wersja bezbarwna nie nadaje się do stosowania na płaszczyznach zewnętrznych, narażonych na bezpośrednie zwietrzanie.

    W odniesieniu do okresów konserwacji bezbarwnych i jasnych struktur powłoki szklanej należy przestrzegać specyfikacji zawartych w aktualnej instrukcji VFF HO.01.

    W przypadku stosowania bezbarwnej międzywarstwy mogą wystąpić odchylenia koloru od prezentowanych we wzorniku barw.

    W odniesieniu do dopuszczalnych grubości suchej warstwy należy przestrzegać zaleceń zawartych w karcie katalogowej VFF HO.03.

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie około 1 godziny,
    zdatna do szlifowania i dalszego lakierowania jest po około 4 godzinach (w temp. 23 °C i 50 % wilgotności względnej powietrza (wwp)

    Suszenie wymuszone: Pyłosuchość powłoka osiąga po upływie około 1 godziny,
    zdatna do szlifowania i dalszego lakierowania jest po około 20 minutach parowania (w temp. 20 °C i 65 - 75 % wwp) / 75 minut fazy suszenia (ok. 45 °C, 1 m/s wymiany powietrza) / 20 minut chłodzenia.

    Stosowanie produktu w temperaturze niższej, niż podana w instrukcji, lub w warunkach wyższej wilgotności, albo przekraczanie maksymalnej grubości warstwy prowadzą do opóźnienia schnięcia i do inkluzji hydrofilnych emulgatorów. Powoduje to wzrost ryzyka przejściowego pojawiania się plam wodnych, Zjawisko to maleje ze wzrostem utwardzenia powłoki.

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać wodą, dodając nie więcej, niż 5 %.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • natrysk airmix/airless
   • Pistolety ręczne, automaty natryskowe., automaty ze wsparciem elekltrostatyki

    Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą lub środkiem Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 150 ml - 275 ml / m² na jedną warstwę
   • 150 - 275 ml/m² (plus strata na rozprysk)
    (co odpowiada grubości mokrej warstwy: 150 - 275 µm, grubość suchej warstwy: 50 - 100 µm)

  • Wskazówki ogólne
   • Zamknięcie:

    Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

    Należy stosować wyłącznie profile nie zawierające plastyfikatorów.

    Przygotowanie konsystencji do aplikacji pędzlem:

    Poprzez zastosowanie tego produktu razem z Induline Mix & Go można sporządzić nadający się do nanoszenia pędzlem lakier do odświeżania i wykonywania poprawek.

    Pielęgnacja i renowacja:

    Drewno stosowane na otwartej przestrzeni narażone jest na silne obciążenia klimatyczne i środowiskowe. Powłoki podlegają naturalnym procesom starzenia się, ścierania i degradacji. Rozkład przebiega zależnie od poziomu działających na drewno obciążeń (łagodnie, średnio lub intensywnie) Na elemencie budowlanym lub całej budowli mogą wystąpić różne stadia zwietrzenia. Aby drewnianym elementom budowlanym zapewnić skuteczną ochronę na wiele lat, warto raz do roku kontrolować ich powierzchnię. Ewentualne uszkodzenia należy po uprzednim oczyszczeniu bezzwłocznie naprawić.

    Do czyszczenia i pielęgnacji polecamy Pielęgnat do okien drewnianych (art. 2745) lub Pielęgnat do drzwi drewnianych (art. 2746).

    Powłoka renowacyjna z Aqua HSL-35 (7120) i Aqua DSL-55 (7220) lub HSL-30 (7100) i Langzeit-Lasur UV (2234)

    ---

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.