• Aqua DL-65-Decklack PU

  Nr art. 720201

  Aqua DL-65-Decklack PU

  Wodna farba nawierzchniowa do malowania okien, drzwi i innych elementów budowlanych o dużej wartości

  Stopień połysku
  Kolor: biały (RAL 9016) | 7202

  Kolor: biały (RAL 9016) | 7202

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo specjalne polimery poliuretanowo-akrylowe
  Gęstość około 1,2 g/cm³
  Zapach łagodny, po wyschnięciu brak zapachu
  Stopień połysku mat, mat jedwabisty, połysk jedwabisty

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do elementów stabilnych wymiarowo
  • do elementów o ograniczonej stabilności wymiarowej
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo w ograniczonym zakresie, takich jak okiennice, profile drewniane, altany ogrodowe
  • Razem z Aqua AG-26-Allgrund nadaje się do aplikacji na wielu innych podłożach.
  • Jako międzywarstwa i powłoka końcowa.
  • Może być również stosowany jako powłoka renowacyjna
  • Nie nadaje się do pokrywania podłóg (tarasów, drewnianych podestów itp.)
  • Dla profesjonalnych użytkowników

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Niska tendencja do żółknięcia
  • Łatwe stosowanie
  • Dobre krycie krawędzi
  • Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
  • Wysoka zawartość PU: żywotność, odporność na zanieczyszczenia i zużycie.
  • Doskonała rozlewność
  • Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
  • Produkt o nikłym zapachu
  • Bardzo dobra siła krycia
  • Bardzo elastyczna powłoka
  • W zastosowaniach renowacyjnych: doskonała przyczepność na starych powłokach malarskich
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

   • Przygotowania

    Brud, tłuszcz i łuszczące się stare powłoki należy całkowicie usunąć.

    Stare, nieuszkodzone powłoki malarskie należy przeszlifować.

    Zszarzałe i zwietrzałe powierzchnie drewna należy zeszlifować do nośnego podłoża.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

    Stosowane na otwartej przestrzeni drewno, które ma być chronione przed zgnilizną i sinizną, należy uprzednio zabezpieczyć środkiem Aqua IG-15-Imprägniergrund IT*.

    Aby zapobiec przebijaniu zawartych w drewnie garbników, w przypadku stosowania lakieru w kolorze białym lub w innych jasnych barwach podłoże należy zagruntować za pomocą Aqua AG-26-Allgrund.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix, pistolet kubełkowy
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +15 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    Pistolet kubełkowy: dysza: 2,0 - 2,5 mm, ciśnienie powietrza: 2,0 - 3,0 bar

    Natrysk metodą airless: dysza: 0,28 - 0,33 mm, ciśnienie materiału: 70 - 90 bar

    Natrysk metodą airmix: dysza: 0,28 - 0,33 mm; ciśnienie materiału: 70 - 90 bar; ciśnienie powietrza osłonowego: 1 - 2 bar

    Po wyschnięciu nałożyć następne warstwy.

    Nałożyć 2 -3 warstwy, wykonując w każdym przypadku lekki międzyszlif.

    Podczas gruntowania za pomocą Aqua AG-26-Allgrund wystarczy nałożyć 1 - 2 warstwy.

    Powłoki renowacyjne: 1 - 2 nałożyć dwie warstwy, wykonując pomiędzy aplikacjami lekki międzyszlif.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4 godz.
   • Proszę wykonać próbne malowanie w warunkach praktycznych w wybranym systemie, a następnie zbadać właściwości powierzchni.

    Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Nie stosować w temp. poniżej +5°C.

    Przy zbyt niskich temperaturach i zbyt wysokiej wilgotności powietrza właściwości te są osiągane z opóźnieniem.

    Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, a poziom wilgotności zbyt niski, schnięcie może przebiegać zbyt szybko. W takim przypadku zalecamy dodanie dodatku Aqua OZA-90 Offenzeit-Additiv.

    Duże powierzchnie malować pasami, nie wykonywać aplikacji całopowierzchniowej.

    Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniem kondensatu.

    Nasycone, intensywne kolory, jak na przykład żółty, pomarańczowy, czerwony itd. mogą ze swej natury słabo kryć podłoże z uwagi na stosowane w nich pigmenty. Dlatego zaleca się, by te kolory podmalować najpierw kolorem podobnym, lepiej kryjącym, lub nałożyć trzecią warstwę w pożądanym kolorze.

     

    Profile uszczelniające zawierające plastyfikatory sklejają się w połączeniu z lakierami dyspersyjnymi. Należy używać profili nie zawierających plastyfikatorów.

    Materiały uszczelniające muszą wykazywać tolerancję w kontakcie z powłokami i można je nanosić dopiero wówczas, gdy powłoka malarska dobrze wyschnie.

    Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie kompatybilności powłoki z uszczelkami plastyfikowanymi, alternatywnie stosować produkty nie zawierające plastyfikatorów (np. uszczelki TPE).

   • Suszenie

    Pyłosuchość powłoka osiąga po około 30 min., sucha w dotyku jest po około 1 godzinie, a kolejne warstwy można nakładać po upływie około 4 godzin.

     

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    W niższych temperaturach, przy wyższej wilgotności lub w razie przekroczenia maksymalnej grubości warstwy proces schnięcia może się znacząco wydłużyć!

   • Rozcieńczanie

    W razie potrzeby rozcieńczać wodą, nie przekraczając 5%.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem, natrysk airless/airmix, pistolet kubełkowy
   • pędzel do akryli, wałek malarski z mikrofazy, pistolet kubełkowy, urządzania natryskowe airless/airmix

   • Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 100 ml / m² na jedną warstwę
   • Około 100 ml/m² na jedną warstwę

  • Wskazówki ogólne
   • DIN EN 71-3 "Migracja określonych pierwiastków":
    .
    Produkt ten spełnia limity migracji metali ciężkich do zabawek dziecięcych zgodnie z normą DIN EN 71-3 i tym samym spełnia jeden z kilku dalszych wymogów dotyczących bezpieczeństwa zabawek dziecięcych zgodnie z unijną "dyrektywą zabawkową" (2009/48/WE).

    W przypadku modrzewia struganego, i drewna iglastego o wysokiej zawartości żywicy, przyczepność i odporność powłoki na warunki atmosferyczne może zostać zmniejszona, szczególnie w przypadku poziomych słojów, sęków i bogatego w żywicę drewna późnego. w takim przypadku należy się spodziewać krótszych odstępów czasowych między konserwacjami i renowacjami. Można temu zaradzić jedynie poprzez wstępne zwietrzanie lub bardzo gruby szlif (p80). w przypadku tych rodzajów drewna (w wersji po przetarciu), należy spodziewać się znacznie dłuższych okresów między konserwacjami i renowacjami.

    Przestrzegać przepisów dotyczących konstrukcyjnej ochrony drewna.

    Nie stosować na powierzchniach poziomych bez spadków drenażowych i bez promienia krawędzi, unikać zastoin wilgoci.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.