• Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat
  • Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat

  Nr art. 386805

  Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat

  Wysokoskuteczny środek do mycia narzędzi

  Wariant
  3868 | Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) około 0,98 g/cm³
  Zapach łagodny

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Czyszczenie narzędzi
  • Urządzenia natryskowe, transportery wieszakowe, taśmy transportowe w automatach natryskowych itd.

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Wysokowydajny koncentrat
  • Z łatwością czyści narzędzia świeżo zanieczyszczone lakierami wodnymi
  • Środek nie jest agresywny wobec elementów eloksalowanych (np. pistoletów kubełkowych)
  • Sposób stosowania
   • Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Temp. materiału, otoczenia i podłoża co najmniej +15 °C i maks. +30 °C
   • Czas oddziaływania i żużycie należy określić w oparciu o powierzchnię próbną.

    Należy zwrócić uwagę na dobrą wentylację.

    Długi czas oddziaływania preparatu może powodować uszkodzenia

    Po każdym procesie czyszczenia powierzchnie/narzędzia, które zostały poddane czyszczeniu, muszą zostać wypłukane czystą wodą i wysuszone.

   • Rozcieńczanie

    Koncentrat rozcieńczać wodą

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od zapotrzebowania i stopnia zabrudzenia:
    w przypadku normalnego zabrudzenia zastosować 10 % roztwór wodny
    w przypadku silnego zabrudzenia - roztwór 20 %,
    a nierozcieńczony stosować na uporczywe zabrudzenia

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.