• Induline 2K-Spachtel

  Nr art. 326101

  Induline 2K-Spachtel

  Do wyrównywania większych nierówności

  Kolor: świerk | 3261
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo nienasycone żywice poliestrowe
  Gęstość (20 °C) około 1,7 g/ml
  Zapach aromatyczny

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Drewno stosowane we wnętrzach i na zewnątrz
  • Okna, drzwi, klejonka, meble itp.
  • Pozostałe podłoża: blacha stalowa, żeliwo, odlewy aluminiowe oraz płyty wiórowe
  • Nieodpowiednie podłoża:
   - Podłoża, które można rozpuszczać rozcieńczalnikiem nitro (np. powłoki akrylowe)
   - Blachy cynkowane galwanicznie i ogniowo
   - Podkład reakcyjny (wash primer), żywica syntetyczna lub nitro-kombi primer, ponieważ należy spodziewać się problemów z przyczepnością na tych podłożach
   - Drewno tropikalne, takie jak drewno tekowe lub różane, zawiera składniki, które mogą znacznie opóźnić lub nawet zablokować utwardzanie poliestru.

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Elastyczna szpachlówka 2K na bazie poliestru
  • Obniżona zawartość styrolu
  • Łatwa ciągliwość
  • Dobre wypełnianie
  • Podatność na szlifowanie
  • Niewielki skurcz objętościowy
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być nośne, suche, czyste i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (olejów, tłuszczów, wosków).

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

    Drewniane elementy budowlane stabilne wymiarowo w ograniczonym zakresie i niestabilne wymiarowo: maksymalna dopuszczalna wilgotność drewna wynosi 18%.

  • Sposób stosowania
   • Proporcja mieszania komp. A 100 : komp. B 2
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 30 °C
   • Szpachla
   • czas zdatności do obróbki 4 - 5 min
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 20 – 25 min.
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10°C do maks. +30 °C.

   • Szpachlowanie

    Po 20 - 25 minutach utwardzania Induline 2K-Spachtel można szlifować

  • Wskazówki wykonawcze
   • Szpachlowanie drewna na zewnątrz może prowadzić do odprysków z powodu pęcznienia i kurczenia się drewna.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

   • Suszenie

    Malowanie możliwe jest po upływie 15 – 20 minut

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Szpachla
   • Szpachla

   • Narzędzia myć środkiem WV-891-Waschverdünnung albo V-890-Verdünnung.

    Zaschnięte resztki materiału dają się usuwać wyłącznie mechanicznie.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • według potrzeb

  • Wskazówki ogólne
   • Przed przystąpieniem do obróbki należy wykonać aplikację próbną.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.