• Induline Mix & Go

  Nr art. 182701

  Induline Mix & Go

  Do sporządzania materiału o konsystencji malarskiej z materiału do aplikacji natryskowej za pomocą Induline Mix & Go Streichadditiv

  Wariant
  1827 | Induline Mix & Go
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 1,02
  Zapach łagodny

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • do drzwi zewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do drewna stosowanego w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni.
  • Do drewnianych elementów budowlanych stabilnych wymiarowo, jak np. okna i drzwi
  • Do naprawy uszkodzeń powłoki lakierniczej, powstających w trakcie transportu i montażu drewnianych elementów
  • Do renowacji zwietrzałych powierzchni

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Wysoka elastyczność systemu: z materiału o konsystencji natryskowej można sporządzać materiał o stopniu połysku i kolorze w indywidualnie dopasowanej konsystencji malarskiej
  • Łatwe stosowanie
  • Produkt o nikłym zapachu
  • Dobra rozlewność
  • Odporność na blokowanie (zg. z wytyczną HO.03)
  • Powłoka odporna na wpływ czynników atmosferycznych, reguluje wilgotność drewna
  • Bardzo elastyczna powłoka
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować.

    Drewniane elementy budowlane zachowujące wymiar: dopuszczalna wilgotność drewna musi się mieścić w przedziale 11 - 15%

   • Przygotowania

    Przed nałożeniem powłoki końcowej należy wykonać międzyszlif: P 220 - 240, pył usunąć.

    Należy przestrzegać polskiej normy PN-EN 927 Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • Wymieszać przed użyciem
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +10 °C do maks. +25 °C.
    Nie stosować w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia
    Nie stosować podczas występowania rosy, mgły i opadów deszczu
    Świeżo pomalowane powierzchnie należy chronić przed pyłem, brudem itp.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Malować pędzlem lub wałkiem.

    Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

  • Wskazówki wykonawcze
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 4-6 godz.
   • Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

    Podczas stosowania i na etapie schnięcia powierzchnie należy chronić przed deszczem, wiatrem, bezpośrednim nasłonecznieniem i osiadaniem kondensatu.

    Wszelkie powierzchnie nie podlegające obróbce należy okleić odpowiednią taśmą (np. tesa® Maler-Krepp Precision Outdoor 56251)

    Należy dopilnować, aby aplikacja odbywała się bez pozostawiania śladów łączenia.

    Podczas stosowania taśm klejących należy je po 30 minutach ostrożnie usunąć z podłoża.

    Za pomocą wałka z krótkim włosiem (sprawdza się Storch, art. 148918) lakier równomiernie rozprowadza się od narożnika do narożnika okna lub w przypadku innych elementów konstrukcyjnych - pasmami.

    Proszę w taki sposób zaplanować roboty, aby cała obróbka została zakończona w ciągu 5 minut.

   • Suszenie

    Powłoka osiąga pyłosuchość po upływie około 1 godziny,
    ostrożna eksploatacja możliwa jest po około 4-6 godzinach,
    a całkowite utwardzenie następuje po około 48 godzinach

    Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %.

    W niższych temperaturach, przy wyższej wilgotności lub w razie przekroczenia maksymalnej grubości warstwy proces schnięcia może się znacząco wydłużyć!

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Wałek do akryli, wałek malarski z mikrofazy

   • Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

    Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • ok. 80 ml / m² na jedną warstwę
   • Około 80 ml/m² na jedną warstwę

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.