• Induline Schnellspachtel

  Nr art. 326002

  Induline Schnellspachtel

  Szpachlówka 1K na bazie dyspersji

  Kolor: biały | 3260
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd biała,, stabilna pasta
  Gęstość 1,8 g/ml
  Odczyn pH około 8

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • produkt przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych
  • Do prac naprawczych
  • Do prac przygotowawczych , poprzedzających lakierowanie drewna, materiałów drewnopochodnych i podłoży mineralnych
  • Do wypełniania porowatych podłoży
  • Dla profesjonalnych użytkowników

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Szybkie schnięcie przy niewielkim skurczu
  • Dobra podatność na szlifowanie
  • Dobra siła wypełniania
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników, nie obciąża środowiska
  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C
   • Szpachla
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 3 godz.
   • Warunki stosowania

    Temperatura materiału, otoczenia i podłoża powinna wynosić: ≥ +5 °C

   • Miejsca występowania ubytków należy oczyścić i nanieść produkt za pomocą szpachelki japońskiej, lekko dociskając.

    Większe ubytki wypełnić ponownie, po około 3 godzinach schnięcia poprzedniej porcji materiału.

    Maksymalne grubość pojedynczej warstwy wynosi 3 mm.

  • Wskazówki wykonawcze
   • W przypadku stosowania na otwartej przestrzeni używać z odpowiednio odporną powłoką.

    W przypadku stosowania nieznanych systemów lakierniczych należy sprawdzić ich tolerancję.

    Nie nadaje się do stosowania na powierzchniach zagrożonych korozją.

   • Suszenie

    Czas schnięcia: około 30 minut
    Zdatność do szlifowania i lakierowania: po około 3 godzin

    Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Szpachla
   • Szpachelka japońska z twardego plastiku lub ze stali nierdzewnej

   • GR_J1_1

    Czyszczenie na świeżo – wodą, uporczywe zabrudzenia usuwać za pomocą Aqua RK-898-Reinigungskonzentrat

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Według potrzeb

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.