• Pistolenschaum 1K

  Nr art. 154212

  Pianka pistoletowa 1K

  Twardniejąca pod wpływem wilgoci, jednokomponentowa pianka poliuretanowa do montażu okien i drzwi

  Wariant
  1542 | Pianka pistoletowa 1K
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Kolor beżowy

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Wytrzymałość na rozciąganie 7 N/mm²

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Montaż ram okiennych i drzwiowych
  • Wypełnianie in uszczelnianie pustych miejsc i spoin
  • Do klejenia materiałów izolacyjnych, muru, drewna, blachy i różnych tworzyw sztucznych
  • Do naprawy mniejszych ubytków pomiędzy płytami iQ-Therm

  Właściwości

  • Specjalnie do aplikacji za pomocą pistoletu
  • Wysoki uzysk pianki
  • Doskonale izoluje termicznie i akustycznie
  • Nie ulega rozkładowi
  • Odporna na gnicie
  • Odporna na wodę, olej, benzynę, ługi i różne rodzaje rozpuszczalników
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być wolne od brudu, pyłu, luźnych części, oleju i osadów z tłuszczu.

   • Przygotowania

    Podłoże należy dobrze zwilżyć

    Przed każdym użyciem mocno wstrząsnąć.

    Założyć pistolet NBS.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 35 °C
   • Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Nie stosować do drzwi przeciwpożarowych.

    Po użyciu zamknąć zawór odcinający pistoletu

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Pistolet NBS

    Zesztywniała pianka jest nierozpuszczalna.

    Zanieczyszczenia należy natychmiast usunąć za pomocą środka do usuwania pianki.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Zależnie od zastosowania
    Uzysk z 750 ml: ok. 35 l/puszka (dotyczy swobodnego spieniania)

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Nie ogrzewać pojemnika powyżej +50 °C.

    Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej