• Schaumreiniger

  Nr art. 109984

  Schaumreiniger

  Mieszanina rozpuszczalników organicznych do usuwania świeżej pianki PU i pozostałości kleju.

  Wariant
  1099 | Schaumreiniger
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Kolor przezroczysty
  Konsystencja rzadkopłynny

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • Do usuwania świeżych pozostałości pianek i klejów
  • Do czyszczenia pistoletów, dysz, zaworów i narzędzi

  Właściwości

  • produkt rozpuszczalnikowy
  • Szybkiego i gruntownie usuwa świeże pozostałości/nadmiar pianek PU i klejów
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Założyć pistolet NBS.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • Produkt stosować zgodnie z przeznaczeniem.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Stosować zawsze natychmiast, na jeszcze świeżej piance, ponieważ po stwardnieniu piankę można usuwać już tylko mechanicznie.

   • Suszenie

    Czas odpowietrzania: około 5 minut (+20 °C)

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Pistolet NBS

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • W zależności od zabrudzenia i ilości pianki

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Rozpuszczalniki zawarte w tym produkcie mogą być agresywne wobec lakierów, farb i tworzyw sztucznych.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

    Nie ogrzewać pojemnika powyżej +50 °C.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej