• Schnellschaum 2K

  Nr art. 154612

  Schnellschaum 2K

  Dwukomponentowa pianka poliuretanowa do montażu ościeżnic

  Wariant
  1546 | Schnellschaum 2K
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Reakcja na ogień B2 wg DIN 4102
  Gęstość (20 °C) około 35 kg/m³
  Kolor jasnozielony
  Kolor light green
  Odporność termiczna około -40 °C do +100 °C

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Współczynnik nasiąkliwości (DIN 52617) Ca. 2 %
  Wytrzymałość na rozciąganie Ca. 0,10 N/cm²

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do szybkiego montażu elementów budowlanych
  • Do wypełniania wolnej przestrzeni pomiędzy murem i wbudowywanymi ościeżnicami, ramami okiennymi i kasetami rolet
  • Do zamykania przepustów rur, kanałów kablowych i pustych miejsc

  Właściwości

  • Specjalnie do stosowania bez użycia pistoletu
  • Szybkie wiązanie w ciągu kilku minut
  • Wysoki uzysk pianki
  • Nie ekspanduje wtórnie
  • Bardzo duża siła klejenia
  • Reakcja nie wymaga dostępu wilgoci lub powietrza
  • Doskonale izoluje termicznie i akustycznie
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Podłoże musi być wolne od brudu, kurzu, luźnych części, oleju, smaru itp. i powinno być możliwie jak najbardziej suche.

    Czyszczonej powierzchni nie moczyć przed nałożeniem preparatu!

   • Przygotowania

    Przekręć kilka razy w prawo plastikowe kółko na stopce puszki.

    Przytrzymać zaworem w dół i energicznie wstrząsnąć puszką około 20 razy.

    Nałożyć adapter kątowy.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 35 °C
   • Warunki stosowania

    Materialtemperatur: mind. +10 °C bis max. 25 °C
    Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5°C bis max. +35 °C

   • Aplikować z zaworem skierowanym do dołu.

    Ulatniająca się piana musi być jednolicie jasnozielona. W razie potrzeby ponownie wstrząsnąć.

    Po wymieszaniu zawartość puszki należy przerobić w ciągu ok. 5 minut, w przeciwnym razie piana w puszce stwardnieje (niebezpieczeństwo rozerwania!).

  • Wskazówki wykonawcze
   • Suszenie

    Abbindebeginn: ca. 10 Minuten (bei +20 °C)
    Entspreizbar nach: ca. 45 Minuten (bei +20 °C)
    Vollbelastbar nach: ca. 2 Stunden (bei +20 °C)

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Zesztywniała pianka jest nierozpuszczalna.

    Zanieczyszczenia należy natychmiast usunąć za pomocą środka do usuwania pianki.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • Jedna puszka wystarczy na 5 - 6 ościeżnic
    Uzysk: ok. 20 l/puszka (swobodnego spieniania)

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Nie ogrzewać pojemnika powyżej +50 °C.

    Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe