• Primer Hydro F

  Nr art. 284205

  Primer Hydro F

  Wodorozcieńczalny preparat gruntujący o działaniu wzmacniającym

  Wariant
  2842 | Primer Hydro F
  Jedn. opak.
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd niebieskawa, mętna ciecz
  Gęstość około 1,02 g/cm³
  Odczyn pH > 8
  Współczynnik sd < 0,10 m (zużycie 0,2 l/m²)
  Czas schnięcia 1 do 16 godzin w zależności od ilości nakładanego materiału, materiału budowlanego i warunków otoczenia

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • AW_GR_226
  • AW_GR_231

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Wzmacnia powierzchnię
  • Wyrównuje nasiąkliwość
  • Szybko schnie
  • Produkt na bazie wody
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Suche, czyste, wolne od pyłu i rys (za wyjątkiem rys włoskowatych)

    Nie może zawierać szkodliwych soli

  • Sposób stosowania
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +30 °C

   • Przed użyciem wstrząsnąć.

    Zależnie od nasiąkliwości podłoża materiał rozcieńczać wodą, w proporcji nie przekraczającej 1:1.

    Materiał równomiernie rozprowadzić pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

    W razie potrzeby proces powtórzyć.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Kolejne prace można wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu.

    Unikać nadmiaru materiału na powierzchni.

    Należy unikać wybłyszczenia powierzchni

    Wady konstrukcyjne, takie jak rysy, spękane spoiny, wadliwe połączenia, wilgoć podciągana od podłoża muszą być wcześniej usunięte.

    Za pomocą odpowiednich środków należy zabezpieczyć przylegające elementy budowlane i materiały, które nie są przeznaczone do kontaktu z produktem.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem/ natrysk niskociśnieniowy/spryskiwanie
   • pędzel, ławkowiec, wałek z runa owczego, odpowiednie urządzenie natryskowe

   • Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie 100 ml - 400 ml Total / m²
   • Ok. 100 - 400 ml/m² zależnie od podłoża

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Należy uwzględnić aktualne przepisy.

    Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej