Bottling plant©

rcc food

Do miejsc występowania silnych obciążeń mechanicznych i ekstremalnych wahań temperatury

In der Lebensmittelindustrie treten häufig starke mechanische Belastungen neben extremen Temperaturspitzen durch heiße Flüssigkeiten auf. Viele dieser Flüssigkeiten enthalten aggressive Stoffe wie z.B. Milchsäure oder Essigsäure. Polyurethan-Beton hat sich seit Jahren als geeignetes Bodenbeschichtungssystem für unterschiedliche Lastfälle bewährt.

©

Wymagania wobec posadzek

Każda branża przemysłowa lub handlowa stawia indywidualne wymagania wobec powłok posadzkowych. Powłoki marki Remmers są idealnym systemem ochrony powierzchni dla wielu ekstremalnych wymagań.

Odporność termiczna: Pierwszym warunkiem wstępnym do określenia systemu Remmers jest wymagana odporność termiczna. Określa ona nie tylko skład systemu, ale także grubość warstwy wykładziny posadzkowej.

Odporność chemiczna: Posadzki przemysłowe narażone są w codziennym użytkowaniu na działanie różnorodnych substancji chemicznych. Przemysł spożywczy wykorzystuje skoncentrowane chemikalia od wodorotlenku sodu do kwasu octowego i kwasu cytrynowego. Podczas gdy niektóre substancje stanowią tylko niewielkie zagrożenie, wiele innych substancji poważnie zagraża betonowym posadzkom i systemom powłok posadzkowych. Konwencjonalne powłoki z żywic syntetycznych nie są w stanie wytrzymać "stałego ognia" agresywnych mediów. Posadzki betonowe Remmers Crete charakteryzują się ogromną odpornością na szeroką gamę chemikaliów.

Wytrzymałość: Wytrzymałość mechaniczna jest ważnym kryterium wyboru właściwej podłogi. Systemy Remmers o dużych grubościach warstw i powierzchniach antypoślizgowych powinny być stosowane w miejscach narażonych na duże obciążenia, aby zapewnić trwałą funkcjonalność podłogi.

Nieszkodliwość dla żywności: Systemy Remmers nie uwalniają do żywności żadnych składników stanowiących potencjalne bądź bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Neutralność zapachowa i smakowa: Żywność i pasze, które zgodnie z przeznaczeniem wchodzą w kontakt z systemami powłok Remmers, nie są narażone na zmiany sensoryczne (z punktu widzenia smaku i zapachu).

Dyrektywa UE/ LFGB BGV: systemy Remmers spełniają aktualne wymagania LFGB oraz BGV. Ponadto odpowiadają Międzynarodowym Standardom Żywnościowym (IFS).

Higiena i czyszczenie: standardy higieniczne w produkcji żywnościsą coraz wyższe.Odpowiednio "ostrzejsze" stają się także środki czystości. Dzięki wysokiej odporności chemicznej systemy Remmers mogą być czyszczone nawet silnie oddziałującymi środkami.

Antypoślizgowość: strefy mokre, które w przemyśle spożywczym nie należą do rzadkości, zagrażają bezpieczeństwu środowiska pracy. W oparciu o wytyczne Rozporządzenia o Miejscach Pracy ASR A1.5 / 1,2 należy odpowiednio do wymagań zdefiniować potrzebne klasy antypoślizgowości, jak również niezbędną przestrzeń wypierania. Remmers oferuje wszelkie profile posadzkowe - od gładkich po strukturyzowane.

Trwałość: Przerwy w produkcji spowodowane nakładaniem nowych powłok posadzkowych oznaczają duże nakłady czasu i pieniędzy. Większość systemów Remmers można instalować w weekendy. Dzięki temu czas przestojów jest zredukowany do minimum.

Powłoki z żywicami epoksydowymi

Epoksydowe powłoki posadzkowe Remmers nie zawierają rozpuszczalników i po utwardzeniu nie stwarzają zagrożenia dla fizjologii człowieka. Zdatność do stosowania jako besspoinowa powłoka posadzkowa w przemyśle spożywczym zostasła sprawdzona i potwierdzona przez niezależny, zewnętrzny instytut badawczy. Systemy charakteryzują się dobrą wytrzymałością mechaniczną i odpornością chemiczną. Dzięki kombinacji specjalnych spoiw opartych na żywiocach epoksydowych i dopasowanych kruszyw możliwe jest opracowywanie systemów dostosowanych do zróżnicowanych obszarów eksploatacji. Dzięki tym i wielu innym właściwościom systemy i produkty od lat sprawdzają się w zastosowaniach posadzkowych w przemyśle spożywczym.

Powoki zamykające pełnią rolę ochronną w podsadzkach podlegających niewielklim i średnim obciążeniom i przy grubości warstwy 0,5 mm stanowią ekonomiczną alternatywę.

Właściwości

• niezawodna ochrona (na przykład przed słabymi kwasami)

• odtwarza podział płaszczyzn podłoża

• do stosowania w miejscach występowania niewielkich obciązeń mechanicznych

Zastosowanie

• strefy produkcyjne i magazyny

• pomieszczenia pomocnicze

• pomieszczenia socjalne

Powłoki wylewane mogą kompensować niewielkie nierówności podłoża. Materiał jest równomiernie rozprowadzany i dopływa, tworząc gładką powierzchnię. Powłoka jest nakładana warstwą o ghrubości 3,0 mm. W zależności od systemu, mogą być - zgodnie z zaleceniami w Instrukcji Technicznej - wymagane cięcia kotwiące.

Właściwości:

 • samorozlewność
 • średnia wytrzymałość mechaniczna i odporność chemiczna
 • zdolność kompensacji mniejszych chropowatości

Zastosowanie:

 • miejsca, w których wymagane jest bezpieczeństwo antypoślizgowe,
 • obszary występowania obciążeń dynamicznych.

Podłoże składa się z wylewanej warstwy spodniej, którą obficie zasypuje się np. piaskiem kwarcowym lub twardym ziarnem. Po utwardzeniu, niezwiązany nadmiar posypki jest usuwany i nakładana jest powłoka zamykająca szczyty ziaren. Grubość warstwy może wynosić od 1,5 do 9,0 mm. W zależności od systemu mogą być - zgodnie z zaleceniami Instrukcji Technicznej - wymagane cięcia kotwiące.

Właściwości

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna lub termiczna, w zależności od systemu,
 • antypoślizgowa, bezpieczna powierzchnia, indywidualnie regulowane właściwości użytkowe.

Zastosowanie:

 • strefy stale mokre
 • przetwórstwo metali
 • przemysł spożywczy

Powłoka zaprawowa ma najniższą zawartość spoiw i precyzyjnie dostrojoną krzywą przesiewową wypełniacza. Mieszanina zaprawy nadaje się do nakładania raklą i musi być wygładzona za pomocą pacy stalowej. Grubość warstwy wynosi co najmniej trzykrotność wielkości ziarna użytego w danym przypadku kruszywa.

Właściwości

• bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna

• kompensacja większych nierówności

• antypoślizgowość

• możliwość wbudowywania na pochyłościach

Zastosowanie

• przemysł spożywczy

• przetwórstwo metali

• strefy produkcyjne

Powłoki z betonu poliuretanowego

Elastyczny i jednocześnie bezpieczny - beton Remmers Crete PU jest doskonałym połączeniem wodnej emulsji poliolowej i spoiwa poliuretanowego, składającego się z polimerycznego MDI. Nadaje ono podłożu bardzo wysoką odporność termiczną i chemiczną oraz wytrzymałość mechaniczną. Dzięki swoim komponentom system może być bez problemu dostosowany do najróżniejszych wymagań stawoianych przez zakłady przetwórstwa spożywczego. Stosując odpowiednie kruszywa można dopasować srukturę powierzchni: gładką lub strukturyzowaną, zapewniając w ten sposób optymalną antypoślizgowość posadzki.

Powłoki wylewane mogą kompensować niewielkie nierówności podłoża. Materiał jest równomiernie rozprowadzany i dopływa, tworząc gładką powierzchnię. Powłoka jest nakładana warstwą o ghrubości 3,0 mm. W zależności od systemu, mogą być - zgodnie z zaleceniami w Instrukcji Technicznej - wymagane cięcia kotwiące.

Właściwości:

 • samorozlewność
 • średnia wytrzymałość mechaniczna i odporność chemiczna
 • zdolność kompensacji mniejszych chropowatości

Zastosowanie:

 • miejsca, w których wymagane jest bezpieczeństwo antypoślizgowe, nieobciążane substancjami zmniejszającymi tarcie,
 • obszary występowania obciążeń dynamicznych.

Powoki zamykające pełnią rolę ochronną w podsadzkach podlegających niewielklim i średnim obciążeniom i przy grubości warstwy 0,5 mm stanowią ekonomiczną alternatywę.

Właściwości

• niezawodna ochrona (na przykład przed słabymi kwasami)

• odtwarza podział płaszczyzn podłoża

Zastosowanie

• posadzki betonowe podlegające niewielkim i średnim obciążeniom

• pomieszczenia produkcyjne i magazynowe

Powłoka zaprawowa ma najniższą zawartość spoiw i precyzyjnie dostrojoną krzywą przesiewową wypełniacza. Mieszanina zaprawy nadaje się do nakładania raklą i musi być wygładzona za pomocą pacy stalowej. Grubość warstwy wynosi co najmniej 4,0 mm. W zależności od systemu, w myśl Instrukcji Technicznej mogą być wymagane cięcia kotwiące.

Właściwości

• bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna

• zdolność kompensacji większych nierówności

• antypoślizgowość

• możliwość wbudowywania na pochyłościach

Zastosowanie

• obszary, w których wymagana jest odporność na poślizg

• obszary, w których nie jest wymagany współczynnik wypierania