rcc heritage buildings

Mksymalna troska i sumienność podczas opracowywania koncepcji

Zabytki architektoniczne wymagają indywidualnych rozwiązań. Błędy mogą prowadzić do nieodwracalnej utraty dóbr kultury. Dlatego też wielka staranność i sumienność w koncepcji i wyborze produktów są absolutną koniecznością. Podstawą jest zrozumienie różnych podejść do ochrony zabytków: odtwarzać, czy konserwować?

Zalety i zyski

Efektywność ekonomiczna:
Są Państwo właścicielem lub inwestorem budynku o wartości kulturalno-historycznej? Pomożemy Państwu w opanowaniu równowagi między ochroną zabytków a efektywnością ekonomiczną.

Wdrożenie:
Każde planowanie jest tak dobre, jak jego realizacja. Towarzyszymy i wspieramy firmę wykonawczą podczas całego procesu.

Bezpieczeństwo:
Bierzemy odpowiedzialność za szczegóły. Dzięki naszemu specjalistycznemu planowaniu zapewniamy całościowe projekty.

Odpowiedzialność:
Rozwiązania są wynikiem dialogu. Ochrony zabytków uczyliśmy się przez dziesięciolecia. Moderujemy wymianę idei, wspólnie wyznaczamy granice i szukamy całościowo akceptowalnych podejść do zagadnień.

Wszystkie kompetencje z jednej ręki

We współpracy z odpowiednim dla danego przypadku biurem projektowym zapewniamy zawsze profesjonalne usługi planistyczne na dany obiekt. W ten sposób "usieciowana" specjalistyczna wiedza umożliwia tworzenie całościowych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

 • Mur ceglany
 • Uszczelnianie i naprawa cokołu
 • Tynki wewnętrzne i zewnętrzne
 • Powłoki we wnętrzach i na zewnątrz
 • Uszczelnienie i drenaż
 • Elewacje z kamienia naturalnego
 • Odtwarzanie statyki i zwiększanie nośności
 • Czyszczenie wnętrz
 • Historyczna dachówka
 • Zabytkowe konstrukcje drewniane
 • Naprawa rys
 • Zdobienia z kamienia naturalnego lub stiuku