©

rcc wastewater

Do miejsc stale narażonych na chemiczną i biogenną korozję kwasem siarkowym

Konstrukcje inżynierii wodnej, takie jak oczyszczalnie ścieków, podlegają ekstremalnym, trwałym obciążeniom, które skracają okres użytkowania, takim jak chemiczna i biogeniczna korozja kwasem siarkowym (BSK), dodatnie i ujemne obciążenia wodą oraz obciążenia mechaniczne. Dzięki Remmers Fachplannung otrzymują Państwo wszystko z jednego źródła: fachową analizę stanu budynku, przygotowanie indywidualnej koncepcji renowacji oraz wsparcie w procesie renowacji zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

©

Przyczyny uszkodzeń powodowanych przez ścieki anaerobowe

Nowoczesne urządzenia gospodarstwa domowego dzisiaj znacznie zmniejszają zużycie wody. Jednak udział cząsteczek brudu nie jest zredukowany, stężenie jest zwiększone, w związku z czym powstają większe ilości beztlenowych ścieków, co stanowi duże obciążenie dla systemów kanalizacyjnych.

 • oddziaływania statyczne
 • agresja chemiczna
 • ataki biologiczne
 • obciążenia mechaniczne (ścieranie)
 • obciążenia dynamiczne (ruch)
 • zanieczyszczenia wody

Wymagania wg projektu badawczego IKT

Aby zapobiec uszkodzeniom po naprawie, Ministerstwo Nadrenii Północnej-Westfalii zleciło Instytut Infrastruktury Podziemnej IKT wykonanie projektu badawczego na 20 betonowych konstrukcjach studzienek. Remmers Silicate Technology okazała się najbezpieczniejszą okładziną mineralną dla studzienek kanalizacyjnych, zachwycając przede wszystkim swoimi ogólnymi właściwościami, szczególnie w odniesieniu do:

 • zespolenia z podłożem i braku rys
 • szczelności przy dodatnim i ujemnym ciśnieniu wody
 • ochrony powierzchni

System krzemianowy Remmers

Mineralne systemy ochronne firmy Remmers, wykorzystujące technologię krzemianową, są jednymi z najbardziej sprawdzonych materiałów do naprawy budowli na świecie.

 • Wysoka odporność chemiczna przy pH 0 i pH 14 zgodnie z wytycznymi Sielbau
 • Odporność termiczna do temperatury +570° C
 • Wysoka odporność na ścieranie
 • Odporność na działanie myjek wysokociśnieniowych o do 120 bar i +150° C
 • Doskonała przyczepność do podłoża

©