Chroń swoje zdrowie z Remmers Sporenfrei!

©

Chroń swoje zdrowie z Remmers Sporenfrei

Produkt działa zabójczo na zarodniki grzybów i drobnoustroje chorobotwórcze! Nie zawiera aktywnego chloru, organicznych biocydów, aldehydów i związków amonowych!

©

Aplikacja jest technicznie prosta i szybka

Remmers Sporenfrei służy do usuwania z powierzchni i powietrza wewnątrz pomieszczeń, grzybów pleśniowych i drobnoustrojów chorobotwórczych.

  • Aby odkazić powierzchnię, należy nałożyć Remmers Sporenfrei i pozostawić
    na co najmniej 60 minut.
  • Po ponownym umyciu wodą, powierzchnie raz jeszcze potraktować preparatem, aby zapobiec ich ponownemu zarażeniu.
  • Podczas stosowania należy zachować ostrożność. Przed użyciem zawsze czytać etykietę i informacje o produkcie!

Więcej informacji o aplikacji i za stosowaniu

Uwaga!

Remmers Sporenfrei nie jest skuteczny w dezynfekcji skóry, przedmiotów ani innych powierzchni obciążonych wirusem SARS-Cov-2! Stosować wyłącznie w zakresie opisanym w Instrukcji technicznej w części "Obszary stosowania".

Podczas stosowania środków biobójczych należy zachować ostrożność. Stosować wyłącznie w zakresie opisanym w Instrukcji technicznej w części "Bezpieczeństwo / Przepisy". Przed użyciem zawsze przeczytać etykietę i informacje o produkcie zawarte w Instrukcji Technicznej, Karcie charakterystyki i dokumentacji technicznej!