• Color SA plus
 • Color SA plus
  • Color SA plus
  • Color SA plus

  Nr art. 298413

  Color SA plus

  Wysokiej jakości, niskoemisyjna farba do wnętrz, zawierająca mikrosrebro jako ochronę powłoki przed atakiem grzybów

  Kolor: biały | 2984
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Spoiwo spoiwo oparte na czystym akrylu
  Gęstość (20 °C) około 1,15 kg/l
  Lepkość dostosowana do potrzeb aplikacji

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Kolor biały
  Stopień połysku głęboki mat

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do ścian wewnętrznych i sufitów
  • Na powierzchniach zagrożonych pleśniami, np. w pomieszczeniach mieszkalnych, szkołach, przedszkolach, biurach, hotelach, gastronomii, obiektach wellness
  • Powłoka nawierzchniowa na mineralne wykończenia ścian, tynki, płyty gipsowo-kartonowe (GK), tapety z raufazy i włókna szklanego, mocno przylegające stare powłoki.
  • Do miejsc pobytu wrażliwych mieszkańców (dzieci, alergicy)

  Właściwości

  • produkt wodny
  • Przepuszczalność pary wodnej
  • Odporność na zużycie i szorowanie (klasa ścieralności na mokro: 2 wg DIN EN 13300)
  • Duża siła krycia (klasa 2 wg DIN EN 13300)
  • Stopień połysku: mat
  • Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, suche, czyste, wolne od pyłów i rys (za wyjątkiem rys włosowatych)

    Należy usunąć usterki o charakterze techniczno-budowlanym, jak np. mostki termiczne

    Należy zapobiec powstawaniu kondensatu.

   • Przygotowania

    Powierzchnie zaatakowane przez pleśnie całkowicie oczyścić za pomocą Remmers Schimmel-Stop*

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C maks. 25 °C
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +8 °C do maks. +25 °C.

   • Materiał starannie rozmieszać.

    Powierzchnię pokryć materiałem, używając odpowiedniego narzędzia.

    Materiał aplikować dwuwarstwowo, zależnie od właściwości podłoża.

    Między poszczególnymi aplikacjami zachować przerwę co najmniej 8 godz.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Materiał na pierwszą warstwę można rozcieńczyć dodając do 5% wody.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • malowanie pędzlem/wałkiem
   • Pędzel, ławkowiec, wałek malarski typu "jagnięca skórka", pędzel do sufitów

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

    Rozpryski należy na świeżo zmywać wodą

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • ok. 150 ml / m² na jedną warstwę
   • około 0,15 l/m² na jedną warstwę (zależnie od właściwości podłoża).

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej