©

Remmers iQ-Therm 30

Bez pleśni, za to z zapewnionym minimum ciepłochronności

Aby uniknąć tworzenia się pleśni, w każdym punkcie na zamkniętych powierzchniach wewnętrznych należy uzyskać tzw. "higieniczną minimalną izolację cieplną", tzn. minimalna temperatura powierzchni po stronie pomieszczenia musi zgodnie z definicją DIN 4108 wynosić co najmniej 12,6 °C, a wilgotność względna na powierzchni ściany nie może przekraczać 70%. Dzięki iQ-Therm 30 wzrost pleśni nie jest już możliwy. Wilgoć odpowiedzialna za wzrost pleśni jest wchłaniana przez kapilary systemu, czasowo przechowywana i szybko i skutecznie uwalniana ponownie w okresach niskiej wilgotności. Dzięki iQ-Therm 30 można praktycznie wyeliminować wilgoć w obszarze mostków termicznych. Doskonała renowacja antypleśniowa składa się z zaledwie 30 mm wąskich paneli iQ-Therm i wysoce kapilarnej przewodzącej specjalnej masy szpachlowej iQ-Top SLS. Rezultatem jest bezpieczna, higieniczna minimalna izolacja termiczna oraz zauważalna poprawa jakości życia przy minimalnej konstrukcji ściany.

Zalety produktu

  • Spełnia wymagania higienicznego minimum cieplnego
  • Gwarantuje uwolnienie od problemu pleśni
  • Bardzo cienki i wydajny system
  • Silna izolacja termiczna, lambda = 0,031 W/(mK)
  • Niemal nieograniczona swoboda wykańczania powierzchni za pomocą otwartych dyfuzyjnie systemów powłok
  • Pozwala oszczędzić koszty energii i chroni środowisko
  • Cechuje się dodatnim ekobilansem wg uznawanej w całej Europie normy EPD

Struktura systemu

1. Przygotowanie

Na małych powierzchniach do 0,5 m², wystarczy zlikwidować kolonie za pomocą środka Schimmel-Stop. W przypadku większych powierzchni, > 0,5 m², po obróbce wstępnej za pomocą środka Sporenbinder, zanieczyszczone fragmenty ścian należy usunąć.

2. iQ-Fix

Po wstępnej obróbce podłoża nanieść iQ-Fix krzyżowym ruchem na całą powierzchnię - zarówno na płytę, jak i na ścianę.

3 iQ-Therm 30

Nałożyć i wyrównać iQ-Therm 30 natychmiast po nałożeniu iQ-Fix bezspoinowo. Unikać styków krzyżowych.

4. iQ-Top SLS

Na płyty iQ-Therm 30 należy z obu stron nanieść przewodzącą kapilarnie szpachlówkę specjalną z przekładką z włókniny.

5. iQ-Fill Q4

Opcjonalna powłoka wykańczająca - do drobnoziarnistych, zamkniętych powierzchni (do Q4) - z otwartej kapilarnie szpachlówki.

6. iQ-Paint

Powłoka końcowa z fasrby otwartej kapilarnie.

©

iQ-Therm 30

Liczba znalezionych produktów 3
 

Widok:

Nr art. 023705

Odporna na zmywanie, bezrozpuszczalnikowa, nie zawierająca plastyfikatorów krzemianowa farba do ścian wewnętrznych

Nr art. 299005

Bezrozpuszczalnikowy i niezawierający plastyfikatorów środek gruntujący i wiążący zarodniki grzybów pleśniowych

Nr art. 388001

Siatka zbrojąca z włókna szklanego w otulinie polimerowej