• Tex 4/100

  Nr art. 388001

  Tex 4/100

  Siatka zbrojąca z włókna szklanego w otulinie polimerowej

  Wariant
  3880 | Tex 4/100
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Średnica oczek 4 x 4 mm
  Ciężar powierzchniowy Ca. 160 g/m²
  Wytrzymałość na zerwanie - łańcuch min. 2100 N
  Wytrzymałość na zerwanie - strzał min. 2200 N

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Do przejmowania ruchów podłoża
  • Do naprawy rys
  • Jako element systemów izolacji termicznej
  • Jako zbrojenie w systemach iQ-Top SP, iQ-Top SLS oraz Power Protect [eco]

  Właściwości

  • Trwała elastyczność
  • Materiał odporny na gnicie
  • Materiał odporny na alkalia
  • Odporność na osuwanie się
  • S: 1 m / D: 50 m
  • Sposób stosowania
   • Zamocować takerem

    Tkaninę mocuje się zszywkami z takera do oszlifowanego i oczyszczonego z pyłu podłoża z desek po nałożeniu i wyschnięciu powłoki gruntującej aufgetackert, zużywając około 6 sztuk na m².

    Zakładka w kierunku wzdłużnym i poprzecznym powinna mieć szerokość 10 cm.

     

    Klejenie

    Tkaninę należy całą powierzchnią wcisnąć w masę powłoki.

    Zakładka w kierunku wzdłużnym i poprzecznym powinna mieć szerokość 10 cm.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, w pozycji stojącej.

  • Zużycie
   • Łączne zużycie około 1,1 m² / m²
   • około 1,1 m²/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.