• Remmers Relacje©

    Renowacja elewacji zaatakowanych przez glony i pleśnie

    System do usuwania glonów i malowania elewacji

Glony na elewacji?

Jak zabezpieczać i odnawiać zazielenione elewacje?

Glony na elewacjach są zjawiskiem powszechnym, ponieważ wiele czynników ma wpływ na ich powstawanie, m in. wilgoć i utrudnione wysychanie elewacji na stronie północnej, ciepło, sąsiedztwo terenów zielonych, zanieczyszczenie środowiska. Kolonie glonów rozwijając się na fasadzie tworzą charakterystyczne
często rozległe zielone plamy, które mają negatywny wpływ na estetykę, a w dalszej konsekwencji degradację elewacji budynków. Zarodniki przenoszone są przez wiatr i lokują się w dogodnych warunkach, gdzie nie brakuje wilgoci, sprzyjającej temperatury oraz obecności substancji odżywczych.

Szczególnie narażone na atak są cienkowarstwowe tynki syntetyczne oraz farby bez dodatków biocydów. Aby uniknąć problemów należy podejmować właściwe decyzje już na etapie projektowania remontu lub budowy i pilnować zaleceń projektowych podczas realizacji prac.

Trwałe pozbycie się kolonii glonów lub grzybni ze ścian

obejmuje klika etapów:

Algosan_REMMERS_Broschuere_PL_1.jpg ©

Czyszczenie wstępne

Krok 1

Usunięcie grubszych porostów wodą za pomocą myjki ciśnieniowej lub mechanicznie, np. szczotką o szorstkim włosiu lub szpachelką potem spłukanie elewacji z luźnych cząstek wodą – tak, aby nie uszkodzić tynku.

Dezynfekcja

Krok 2

Po wyschnięciu ściany aplikacja preparatu glono- i grzybobójczego Remmers BFA. Preparat BFA stosowany jest, jako środek zwalczający zarodniki mikroorganizmów, oraz profilaktycznie opóźniający powtórny rozwój glonów i grzybów na elewacji. Dzięki temu uzyskamy odkażoną powierzchnię, którą po wyschnięciu można ponownie pomalować odpowiednią powłoką malarską.

Algosan_REMMERS_Broschuere_PL_2.jpg ©
Algosan_REMMERS_Broschuere_PL_3.jpg ©

Pomalowanie elewacji farbą biochronną

Krok 3

Farby Remmers zawierają wysokiej jakości spoiwa o niskiej elektrostatyczności. Pokrycie nimi tynku w znacznym stopniu ogranicza osadzanie się kurzu i innych zanieczyszczeń, a zawartość specjalnych substancji czynnych, pozwala neutralizować pojawiające się zarodniki mikroorganizmów. Szczególnie wysoką odpornością na wilgoć charakteryzują się farby silikonowe, w tym Remmers Color SF z dodatkiem środków glono i grzybobójczych.

Renowacja elewacji zaatakowanych przez glony i pleśnie

Liczba znalezionych produktów 2
 

Widok:

Nr art. 067305

Bakterio- grzybo- i glonobójczy środek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych

Nr art. 641505

Farba elewacyjna wzmocniona żywicą silikonową z ochroną powłoki przed glonami i grzybami