©

Działania długoterminowe

Renowacja antypleśniowa trwale zapobiegająca nowym atakom grzybów

Eliminacja przyczyn, które doprowadziły do wzrostu pleśni, jest podstawowym warunkiem skutecznej renowacji. Uszkodzenia budowlane muszą zostać naprawione, a użytkownicy pomieszczenia muszą być poinformowani o tym, w jaki sposób można uniknąć ataku pleśni w przyszłości.

Podstawy skutecznej renowacji antypleśniowej

Mniejsze zarośnięte pleśnią powierzchnie o rozmiarach do 0,4 m², o charakterze powierzchniowym (brak wad konstrukcyjnych), mogą być usuwane przez osoby prywatne bez udziału specjalistów. Zaleca się jednak skorzystanie z wcześniejszej profesjonalnej porady. Ogólne środki higieny przy czynnościach z czynnikami biologicznymi określone w specjalistycznych zasadach dotyczących posługiwania się biologicznymi materiałami roboczymi.


Po pracy i przed przerwami ręce i wszelkie zanieczyszczone miejsca skóry należy umyć detergentem i dużą ilością wody. Ze względu na zwiększone obciążenie dla skóry wynikające z noszenia rękawiczek, ręce i palce należy po pracy starannie wypielęgnować preparatem regenerującym. Podczas pracy z czynnikami biologicznymi zabronione jest jedzenie, picie, palenie i wąchanie oraz stosowanie kosmetyków. Po zakończeniu pracy należy wziąć prysznic, a używaną odzież wyprać. Zalecamy przeprowadzenie kwantytatywnej i jakościowej analizy laboratoryjnej w pleśni przed i po zabiegu renowacji.

©

Renowacja małych powierzchni n < 0,5m²

Zaatakowane przez pleśń mniejsze powierzchnie (do 0,4 m²), jak np. naloty powierzchniowe (brak wad konstrukcyjnych), mogą być usuwane przez osoby prywatne bez udziału specjalistów. Zaleca się jednak skorzystanie z wcześniejszej profesjonalnej porady.

Renowacja dużych powierzchni > 0,5 m² (wyłącznie kierunkowo wykwalifikowani fachowcy)

Porośnięte pleśnią obszary o powierzchni 0,4 m² wymagają interwencji specjalistów. Ważne jest, aby oprócz nich również mieszkańcy podjęli odpowiednie środki ochronne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się pleśni podczas ich usuwania. Należy przy tym uwzględnić stan zdrowia użytkowników. Ponadto należy zapobiec W przypadku większych szkód spowodowanych przez pleśnie, zaatakowane strefy należy pyłoszczelnie odizolować (cel: minimalizacja rozprzestrzeniania się zarodników). Po miejscowym usunięciu pleśni należy usunąć także drobne cząsteczki pyłu znajdujące się w pobliżu rewitalizowanych obszarów. Po zakończeniu rekultywacji należy przeprowadzić pomiar stężenia zarodników w powietrzu.

Naprawa i renowacja w miejscach wolnych od wad konstrukcyjnych /

Podstawowym warunkiem udanej renowacji jest wyeliminowanie przyczyn, które doprowadziły do pojawienia się pleśni. Uszkodzenia o charakterze budowlanym muszą zostać naprawione, a użytkowników pomieszczeń należy poinformować o tym, w jaki sposób można uniknąć wzrostu pleśni w przyszłości.

Wszędzie tam, gdzie wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniu jest główną przyczyną inwazji mikroorganizmów, Color SA plus oferuje niezawodną technicznie ochronę.

W miejscach, w których woda kondensacyjna gromadzi się na powierzchniach materiałów budowlanych, powodując inwazję drobnoustrojów, Remmers Color SA plus stanowi wyłącznie rozwiązanie tymczasowe. Tutaj polecamy systemy nasze systemy renowacji antypleśniowej oparte na specjalistycznych tynkach lub płytach.

Natomiast do miejsc, w których zanieczyszczenie jest rezultatem zawilgocenia elementów budowlanych, należy najpierw określić przyczyny tego zjawiska, a następnie podjąć odpowiednie środki zaradcze. Na zakończenie polecamy użycie faby wewnętrznej Remmers Color SA plus.

Działanie w przypadku występowania wad konstrukcyjnych

Wady konstrukcyjne mogą prowadzić do powstawania mostków termicznych lub nieszczelności elementów konstrukcyjnych. Oba te czynniki mogą być przyczyną problemów grzybami pleśniowymi. Renowacja antypleśniowa jest w tym przypadku możliwa tylko wtedy, gdy zostaną usunięte problemy konstrukcyjne.

więcej na ten temat

Zabiegi długofalowe

Liczba znalezionych produktów 1
 

Widok:

Nr art. 298405

Wysokiej jakości, niskoemisyjna farba do wnętrz, zawierająca mikrosrebro jako ochronę powłoki przed atakiem grzybów