©

Działania krótkoterminowe

Tymczasowe zabiegi mające na celu szybkie usunięcie pleśni

Jeśli nie jest możliwe natychmiastowe podjęcie działań naprawczych, miejsca zaatakowane należy czyścić/dezynfekować, w miarę możliwości bez powodowania zawirowań pyłu. Również w przypadku tych środków tymczasowych należy przestrzegać ogólnych zasad ochrony zgodnie z BHP!

Czyszczenie możłiwie bez wzniecania pyłu

Jeśli nie jest możliwe natychmiastowe podjęcie działań naprawczych, miejsca zaatakowane należy czyścić/dezynfekować, w miarę możliwości bez powodowania zawirowań pyłu. Również w przypadku tych środków tymczasowych należy przestrzegać ogólnych zasad ochrony zgodnie z BHP!

Wiązanie i utrwalanie pleśni

Unieruchamianie i utrwalanie pleśni jako środek krótkoterminowy, poprzedzający rzeczywistą renowację antypleśniową z użyciem Remmers Sporenbinder. Obciążenie pyłem oraz stężenie grzybów pleśniowych w powietrzu w pomieszczeniu jest wyraźnie zredukowane. Spoiwo do przetrwalników jest specjalnym podkładem bezrozpuszczalnikowym i bez plastyfikatorów do wiązania przetrwalników pleśni, a także służy do redukcji pyłu zanieczyszczonego pleśnią.

Właściwości:

  • Kompleksuje i wiąże
  • Zmniejsza obciążenie przetrwalnikami pleśni w powietrzu w pomieszczeniu.
  • Nie zawiera rozpuszczalników i plastyfikatorów
  • Rozcieńczalny w wodzie

laboratory employee ©
©

Czyszczenie i dezynfekcja z Schimmel-Stop

Czyszczenie i dezynfekcja obszarów dotkniętych pleśnią, w miarę możliwości bez wzniecania pyłu, tymczasowo przy użyciu środków działających samoczynnie, takich jak Remmers Schimmel-Stop.

Jest to specjalny aktywny środek czyszczący do usuwania powłok biologicznych z płytek, spoin, tynków, kamieni, tworzyw sztucznych, powierzchni malowanych i innych wodoodpornych podłoży.

Właściwości:

  • działa saamoczynnie
  • daje szybki rezultat
  • nie zawiera rozpuszczalników

Ukierunkowana wentylacja i ogrzewanie

Dobrze zastosowane wentylacja i ogrzewanie obszarów dotkniętych pleśnią mogą zmniejszyć wilgotność i ograniczyć dalszy wzrost pleśni.

Zabiegi krótkotrwałe

Liczba znalezionych produktów 1
 

Widok:

Nr art. 299005

Bezrozpuszczalnikowy i niezawierający plastyfikatorów środek gruntujący i wiążący zarodniki grzybów pleśniowych