• Rohrflansch

  Nr art. 434903

  Rohrflansch

  Specjalny kołnierz + klej do uszczelniania przepustów rur

  Wariant
  4349 | Rohrflansch
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Kolor czarny
  Postać półprofile propylenowe (PP)
  Zapach neutralny
  Tworzenie filmu po około 25 min
  Odporność termiczna po stwardnieniu -40 °C do +90 °C

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • Uszczelnianie przepustów rur w połączeniu z Remmers PMBC i MB 2K
  • Klasy oddziaływania wody W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E i W4-E wg. DIN 18533
  • Izolacja przeciwwilgociowa istniejących budowli zg. z instrukcją WTA 4-6

  Właściwości

  • Izolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem
  • Odporna na temperaturę i UV
  • Odporność na wodę morską
  • Produkt nie zawiera izocyjanianów, silikonów i halogenów
  • Produkt nie zawiera rozpuszczalników
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Równe, mineralne podłoże.

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 35 °C
   • pistolet do uszczelnień
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +35 °C.

   • Patrz instrukcja wykonawcza.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pistolet do uszczelnień
   • Pistolet do uszczelniaczy (4701, 4702), papier ścierny

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • według potrzeb

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe