©

Uszczelnienie cokołu

Systemy zapewniające trwałe zabezpieczenie strefy cokołu

Tradycyjnie izolacja przeciwwodna cokołów wykonywana jest za pomocą mineralnych szlamów uszczelniających. Mają one jednak jedną decydującą wadę: wykazują przyczepność tylko do podłoży mineralnych. Oznacza to, że muszą być one stosowane w nowych budynkach przed stykającą się z gruntem hydroizolacją bitumiczną. Nowa MB 2K łączy w jednym produkcie właściwości mostkujących rysy, mineralnych szlamów uszczelniających, oraz grubowarstwowych powłok bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi.

©

Woda rozbryzgowa i wilgoć gruntowa w cokole

Opracowana z myślą o cokole klasa oddziaływania wody W4-E oprócz wody kapilarnej w ścianach i pod ścianami, określa również wpływ wody rozbryzgowej i wilgoci gruntowej na cokół ścienny. W tym zakresie nowa wersja normy dopuszcza stosowanie mostkującego rysy MDS zgodnie z normą jako jedynego uszczelnienia cokołu.

Chociaż systemy te sprawdziły się w praktyce, mają jedną decydującą wadę: przylegają wyłącznie do podłoży mineralnych.

W przypadku MB 2K sytuacja wygląda inaczej: siła klejenia materiału jest tak duża, że przylega on do wszystkich standardowych podłoży budowlanych, a nawet do izolacji bitumicznej. Dzięki temu możliwe są zupełnie nowe zastosowania. Nie ma już prawie żadnych ograniczeń związanych z przyczepnością, a obszary przejściowe w cokole można bez problemu uszczelnić.

Dowód:

  • Ogólne świadectwo badań zg. z PG MDS
  • Wytrzymałość na odrywanie MB 2K na bitumach

Izolacja mostkująca strefy łączenia

W przypadku hydroizolacji budynków za pomocą materiałów aplikowanych w formie płynnej, na przejściu do cokołu budynku prawie zawsze konieczna jest zmiana materiału. Realizacja oparta na konwencjonalnej metodzie polega na tym, że strefa cokołu jest uszczelniana meteriałem mineralnym, a powierzchnia styku z gruntem - bitumicznym. Przejście od systemu mineralnego do bitumicznego w podłożu jest - ze względu na materiał - słabym punktem systemu. W tym właśnie tkwi specjalna technologia MB 2K. Hydroizolacja MB 2K charakteryzuje się optymalną przyczepnością na podłożach mineralnych i bitumicznych, dzięki czemu może być stosowana również do bitumów. W ten sposób obszary przejściowe mogą być - zgodnie z nowymi specyfikacjami normatywnymi - całkowicie uszczelnione przed wilgocią wnikającą od podłoża.

1. Prace przygotowawcze

Usunąć elementy obniżające przyczepność.

2. Powłoka gruntująca
Równomiernie nanieść preparat krzemionkujący Kiesol. Podłoża o dużej nasiąkliwości uprzednio zmoczyć. Egalisierte Bereiche aussparen.

3. Szpachlówka drapana

Nanieść szpachlówkę drapaną z MB 2K na istniejącą iozlację z PMBC i na mineralne podłoże
(zakładka > 100 mm).

4. Pierwsza warstwa hydroizolacji

Równomiernie nanieść pierwszą warstwę hydroizolacji z MB 2K.

©

5. Druga warstwa hydroizolacji

Drugą warstwę uszczelnienia z MB2K nanieść, gdy tylko pierwesza zwiąże na tyle, że nie da się jej łatwo uszkodzić.

6. Izolacja termiczna cokołu

Prawidłowe wbudowanie izolacji termicznej cokołu w strefie wody rozbryzgowej, wraz z tynkiem cokołowym.

7. Uszczelnienie tynku

Tynk cokołowy uszczelnić zamykając pory za pomocą MB 2K. Uszczelnienie poporwadzić na wysokość dso najmniej 50 mm powyżej krawędzi terenu.

8. DS Protect

Montaż DS Protect na wysokości górnej krawędzi terenu.

9. Wykońcfzenie powierzchni

Tynk cokołowy wraz z uwszczelnieniem pomalować farbą Color PA.

Uszczelnienie pod ścianą przedmurza

Do tej pory stosowanie płynnych materiałów uszczelniających, takich jak PBMC lub mostkujące rysy MDS, do uszczelniania nie było jasno uregulowane w zakresie uszczelniania podstawy murów dwuwarstwowych. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów krajowych wymienione i sprawdzone w praktyce od lat systemy produktów są obecnie objęte normami. Również w tym przypadku dzięki wyjątkowym właściwościom produkt Remmers MB 2K jako elastyczna, modyfikowana polimerami powłoka grubowarstwowa wyróżnia się wśród innych materiałów. MB 2K spełnia nie tylko wymagania dotyczące mostkowania rys przez MDS (PG MDS), ale ma również wytrzymałość na ściskanie ponad trzykrotnie przewyższającą wymagania dla PMBC. MB 2K jest również bardzo łatwa w aplikacji i może być stosowana zarówno metodą szlamowania, jak i szpachlowania. W połączeniu z laminowanymi włókniną taśmami z serii VF to rozwiązanie systemowe jest niezwykle łatwe w realizacji, praktyczne i od lipca 2017 roku zgodne z normami.

  • Świadectwo ogólnych badań nadzoru budowlanego zgodnie z PG MDS
  • Badanie odkształcalności pod trzykrotnym obciążeniem normowym (z DIN EN 15814)

1. Prace przygotowawcze

Krawędź w strefie wznoszenia się ściany należy sfazować. Elementy zmniejszające przyczepność usunąć.

2. Gruntowanie

Równomiernie nanieść preparat krzemionkujący Kiesol. Podłoża o dużej nasiąkliwości uprzednio zmoczyć.

3. Szpachlówka drapana

Nanieść szpachlówkę drapaną z MB 2K.

4. Wbudowanie taśmy Fugenband

Nałożyć warstwę MB 2K w narożniku wewnętrznym i "świeże na świeże" zatopić w niej taśmę Fugenband VF.

5. Pierwsza warstwa hydroizolacji

Równomiernie nanieść pierwszą warstwę uszczelnienia z MB 2K.

6. Druga warstwa hydroizolacji

Drugą warstwę uszczelnienia z MB2K nanieść, gdy tylko pierwsza zwiąże na tyle, że nie da się jej łatwo uszkodzić.

7. Warstwa muru

Ścianę pionową wymurować, gdy hydroizolacja wystarczająco dobrze wyschnie.

©

Uszczelnianie cokołu

Liczba znalezionych produktów 9
 

Widok:

Nr art. 300801

Specjalna powłoka gruntująca

Nr art. 301408

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) (og. świadectwo badań: P-5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) - raport z badań zgodnie z EN 15814

Nr art. 507101

Wysokiej jakości taśma uszczelniająca na bazie kauczuku NBR, pokryta włókniną

Nr art. 500301

Bardzo elastyczna, samoprzylepna taśma uszczelniająca z kauczuku butylowego na włókninie propylenowej

Nr art. 040525

Sztywny, mineralny szlam uszczelniający do stosowania w nowym budownictwie

Nr art. 042625

Szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany

Nr art. 042325

Szybkowiążąca szpachlówka uszczelniająca

Nr art. 300501

Płynny dodatek opóźniający wiązanie hydroizolacji MB 2K

Nr art. 480301

Wysokiej jakości, powlekana włókniną taśma uszczelniająca Premium na bazie gumy NBR z 30 mm paskiem taśmy samoprzylepnej.