©

Zewnętrzna izolacja przeciwwodna

Skuteczna ochrona przed wnikaniem wody z zewnątrz

Szybka i łatwa aplikacja, wysokie bezpieczeństwo i krótki czas oczekiwania to najważniejsze aspekty, które musi spełniać nowoczesny system uszczelniający. Wielu wykonawców oczekuje, aby prace hydroizolacyjne były wykonywane w ciągu jednego dnia, i by następnego można było kontynuować roboty budowlane. Systemy hydroizolacji Remmers wychodzą tym oczekiwaniom naprzeciw.

©

Izolacja elementów stykających się z gruntem

Wraz z wprowadzeniem nowej normy mostkujące rysy mineralne szlamy uszczelniające (MDS) zostały dopuszczone do stosowania na podłożach betonowych w klasie oddziaływania wody W1-E. Również MB 2K może być stosowany zgodnie ze standardem przyjętym dla elastycznych szlamów uszczelniających.

Ponieważ MB 2K nie tylko spełnia wymagania dla MDS mostkujących rysy, ale także przewidziane dla modyfikowanych tworzywami sztucznymi grubowarstwowych mas powłok bitumicznych PMBC, może być również używany w obszarach wykraczających poza ramy normalizacji. Produkt ten może być stosowany jako uszczelnienie dla klas oddziaływania wody W1-E i W2-E, niezależnie od podłoża.

Dowód:

  • Spełnia wymagania kontrolne dla PMBC (PN EN 15814)
  • Ogólne świadectwo badania przez nadzór budowlany zg. z PG MDS
  • Ogólne świadectwo badania przez nadzór budowlany zg. z PG ÜBB

Zewnętrzna hydroizolacja z gwarancją RIG

Szybka i łatwa aplikacja oraz wysokie bezpieczeństwo oraz szybki postęp prac to najważniejsze aspekty, które musi spełniać nowoczesny system uszczelniający. Właśnie te wymagania spełnia system Remmers MB 2K. W połączeniu z programem gwarancyjnym firmy Remmers (RIG) oferujemy nie tylko najlepszy z możliwych system produktów do hydroizolacji przyziemnych części budynków, ale również podwójne bezpieczeństwo. Firmy posiadające certyfikat RIG muszą jedynie przejąć ustawową odpowiedzialność za prawidłową realizację prac. Firma Remmers udziela 100 % przedłużonej gwarancji na okres 10 lat. To duża zaleta dla firm wykonawczych: 10-letnia gwarancja na system ma ekskluzywny charakter i daje w ten sposób istotną przewagę konkurencyjną.

1. Prace przygotowawcze

Narożniki zewnętrzne należy sfazować. Warstwy obniżające przyczepność usunąć.

2. Wyrównywanie podłoża

Nierówności i ubytki > 5 mm wyrównać bądź uzupełnić za pomocą WP DS Levell. Podłoża o dużej nasiąkliwości uprzednio zwilżyć wodą.

3. Gruntowanie

Równomiernie nanieść roztwór preparatu Kiesol (w proporcji 1:1 z wodą). Podłoża o dużej nasiąkliwości uprzednio zwilżyć wodą.

4. Ochrona przed zawilgoceniem od strony podłoża

Równomiernie nanieść za pomocą pędzla zaprawę WP DS [basic] jako zabezpieczenie przed zawilgoceniem od strony podłoża.

©

5. Faseta uszczelniająca

Fasetę uszczelniającą z zaprawy WP DS Levell układa się metodą "świeże na świeże" na warstwę zabezpieczenia. Używając specjalnej kielni należy nadać fasecie promień 50 mm.

6. Gruntowanie

Na surowej części ściany fundamentowej równomiernie nanieść roztwór preparatu Kiesol z wodą (proporcja mieszania 1:1 z wodą). Podłoża o dużej nasiąkliwości uprzednio zwilżyć wodą.

7. Szpachlówka drapana

Nanieść szpachlówkę drapaną z MB 2K.

8. Pierwsza warstwa hydroizolacji

Nanieść pierwszą warstwę izolacji przeciwwodnej z MB 2K.

9. Druga warstwa hydroizolacji

Drugą warstwę hydroizolacji z MB 2K nanieść, gdy tylko pierwsza zwiąże na tyle, że nie da się jej łatwo uszkodzić.

10. Termoizolacja

Po wyschnięcu hydroizolacji przykleić całopowierzchniowo (za pomocą MB 2K lub dwukomponentowych PMBC firmy Remmers) płyty izolacji termicznej

11. DS Protect

Montaż DS Protect na wysokości górnej krawędzi terenu.

Najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla konstrukcji betonowej

System MB 2K wyróżnia się przede wszystkim wielofunkcyjnością, ale także ekonomicznością. Oprócz szybkiego i niezależnego od warunków atmosferycznych schnięcia materiału i związanego z tym krótkiego czasu budowy, przyczyniają się do tego stosunkowo niskie nakłady materiałowe. Sucha warstwa o grubości zaledwie 3 mm bez zbrojenia z siatki jest wystarczająca nawet do uszczelniania elementów stykających się z podłożem obciążonym wodą pod ciśnieniem. Oprócz konwencjonalnych systemów, które wymagają grubości warstwy 4 mm, oszczędza się materiał i dodatkowy etap osadzania tkaniny. Szczególnie efektywna jest aplikacja MB 2K metodą natryskową. Metoda ta jest ekonomiczną alternatywą dla ręcznej aplikacji w przypadku powierzchni od ok. 40 do 50 m².

1. Prace przygotowawcze

Narożniki zewnętrzne należy sfazować. Warstwy obniżające przyczepność usunąć.

2. Wyrównywanie

Nierówności i ubytki > 5 mm wyrównać bądź wypełnić za pomocą zaprawy WP DS Levell. Podłoża o dużej nasiąkliwości należy uprzednio zwilżyć wodą.

3. Gruntowanie

Równomiernie nanieść Kiesol MB. Podłoża o dużej nasiąkliwości uprzewdnio zwilżyć wodą.

4. Szpachlówka drapana

Wykonać szpachlówkę drapaną z MB 2K

©

5. Uszczelnienie spoiny narożnej

Nałożyć warstwę MB 2K w narożniku wewnętrznym i "świeże na świeże" zatopić w niej taśmę Fugenband VF.

6. Pierwsza warstwa hydroizolacji

Równomiernie nanieść pierwszą warstę uszczelnienia z MB 2K.

7. Druga warstwa hydroizolacji

Nakładanie drugiej warstwy można rozpocząć, gdy tylko pierwsza uzyska odporność na uszkodzenia.

8. Izolacja termiczna

Po wystarczającym wyschnięciu izolacji przeciwwodnej całopowierzchniowo przykleić płyty izolacji termicznej, stosując do tego celu MB 2K lub dwukomponentową masę bitumiczną PMBC firmy Remmers.

9. DS Protect

Montaż DS Protect na wysokości górnej krawędzi terenu.

Wysokiej jakości uszczelnienie piwnicy za pomocą PMBC

Od czasu wprowadzenia nowej normy hydroizolacyjnej w lipcu 2017 r. jako hydroizolację przed wodą napierającą od zewnątrz (W2.1-E) można stosować również powłoki bitumiczne modyfikowane tworzywami sztucznymi (PMBC), takie jak Remmers PBD 1K / 2K. Wcześniej nie było to dozwolone w standardzie, a jedynie na mocy specjalnego porozumienia. Z drugiej strony wymagania produktowe dla PMBC nie zmieniły się i nadal będą definiowane przez europejską zharmonizowaną normę dla substancji DIN EN 15814. Produkty stosowane na łączeniach z elementami z betonu WU wymagają, oprócz specyfikacji europejskich (oznakowanie CE), "ogólnego przejścia na konstrukcje betonowe WU dopuszczalnego certyfikatu nadzoru budowlanego" (AbP) zgodnie z PG-ÜBB. PMBC są zwykle nakładane szpachlą. Alternatywnie materiał może być również stosowany w technice maszynowej kompatybilnej z systemem. Niezależnie od metody nakładania, należy zapewnić, aby grubości suchej warstwy były zgodne ze specyfikacją aktualnej normy uszczelniania.

1. Prace przygotowawcze

Krawędź występu fundamentu należy sfazować. Elementy zmniejszające przyczepność usunąć.

2. Wyrównanie

Nierówności i ubytki > 5 mm wypełnić zaprawą WP DS Levell. Podłoża o dużej nasiąkliwości uprzednio zmoczyć wodą.

3. Gruntowanie

Równomiernie nanieść preparat krzemionkujący Kiesol (roztwór w proporcji 1 : 1 z wodą). Podłoża o dużej nasiąkliwości uprzednio zmoczyć wodą.

4. Ochrona przed wilgocią z podłoża

Równomiernie nanieść pędzlem warstwę WP DS [basic], chroniącą przed zawilgoceniem od strony podłoża WP DS [basic].

©

5. Faseta uszczelniajaca

W świeżej warstwie izolacji przed zawilgoceniem od strony podłoża wykonać fasetę uszczelniającą z WP DS Levell i za pomocą kielni do faset nadać jej promień 50 mm.

6. Gruntowanie

Równomiernie nanieść preparat krzemionkujący Kiesol (roztwór w proporcji 1 : 1 z wodą). Podłoża o dużej nasiąkliwości nuprzednio zmoczyć wodą.

7. Szpachlówka drapana

Nanieść szpachlówkę drapaną z PBD 2K.

8. Pierwsza warstwa hydroizolacji

Równomiernie nanieść pierwszą warstwę hydroizolacji z PBD 2K.

9. Druga warstwa hydroizolacji

Drugą warstwę uszczelnienia z PBD 2K nanieść, gdy tylko pierwsza zwiąże na tyle, że nie da się jej łatwo uszkodzić.

10. Izolacja termiczna

Po wystarczającym wyschnięciu do izolacji przeciwwodnej całopowierzchniowo przykleić izolację termiczną, stosując do tego celu PBD 2K.

11. DS Protect

Montaż DS Protect na wysokości górnej krawędzi terenu.

Zewnętrzne izolacje przeciwwodne

Liczba znalezionych produktów 13
 

Widok:

Nr art. 300801

Specjalna powłoka gruntująca

Nr art. 301408

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) (og. świadectwo badań: P-5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) - raport z badań zgodnie z EN 15814

Nr art. 2088830

Mostkująca rysy, modyfikowana tworzywami sztucznymi bitumiczna powłoka grubowarstwowa 2K

Nr art. 507101

Wysokiej jakości taśma uszczelniająca na bazie kauczuku NBR, pokryta włókniną

Nr art. 500301

Bardzo elastyczna, samoprzylepna taśma uszczelniająca z kauczuku butylowego na włókninie propylenowej

Nr art. 082301

Wysokowytrzymała, trójwarstwowa kubełkowa mata ochronna z funkcją oddzielającą

Nr art. 435101

Specjalny kołnierz + klej do uszczelniania przepustów rur

Nr art. 040525

Sztywny, mineralny szlam uszczelniający do stosowania w nowym budownictwie

Nr art. 042625

Szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany

Nr art. 042325

Szybkowiążąca szpachlówka uszczelniająca

Nr art. 081501

Trójwarstwowa mata ochronna na bezie recyklowanego PET

Nr art. 081601

Mocowanie do DS Protect [basic] i DS Protect AL