Nr art. 081601

  DS Protect Clip [basic]

  Mocowanie do DS Protect [basic] i DS Protect AL

  Wariant
  0816 | DS Protect Clip
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Mocowanie i pomoc montażowa do DS Protect [basic]
  • Mocowanie do DS Protect AL

  Właściwości

  • Elastyczność
  • Sposób stosowania
   • Patrz instrukcja wykonawcza.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Nieograniczony Okres przechowywania
   • Pod warunkiem przechowywania w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem produkt ma nieograniczoną trwałość

  • Zużycie
   • wg potrzeb

  • Wskazówki ogólne
   • Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  Możliwe produkty systemowe