• DS Protect [basic]

  Nr art. 081501

  DS Protect [basic]

  Trójwarstwowa mata ochronna na bezie recyklowanego PET

  Wariant
  0815 | DS Protect
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie 350 kN/m²
  Odporność termiczna -20 °C do +60 °C
  Wysokość kubełków około 7,5 mm

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań zewnętrznych
  • Ochrona elementów budowli stykających się z gruntem w obiektach istniejących i nowobudowanych
  • Warstwa ochronna zgodna z DIN 18533
  • Warstwa ochronna zgodna z instrukcją WTA 4-6
  • Drenaż pionowy zgodny z DIN 4095

  Właściwości

  • Recykling PET
  • Wysoka zdolność odprowadzania wody
  • Przechowywanie/trwałość
   • Nieograniczony Okres przechowywania
   • Pod warunkiem przechowywania w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem produkt ma nieograniczoną trwałość

  • Zużycie
   • Łączne zużycie około 1,1 m² / m²
   • około 1,1 m²/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

  Możliwe produkty systemowe