©

System tynków renowacyjnych

Właściwe rozwiązanie dla każdego stopnia zasolenia

Głównym zadaniem tynków renowacyjnych wg WTA jest magazynowanie soli oraz zapewnienie suchej i wolnej od soli powierzchni. Systemy tynków renowacyjnych Remmers spełniają kryteria określone w ulotce WTAM 2-9-05/D "Systemy tynków renowacyjnych".

Genialna idea i jej urzeczywistnienie

Zadaniem renowacyjnych systemów tynkarskich jest zapewnienie suchej i wolnej od wykwitów powierzchni tynku przez długi okres czasu, oraz długotrwałe zabezpieczenie muru poprzez składowanie soli w głębi tynku, a tym samym usunięcie ich z muru. Aby to osiągnąć, systemy renowacji tynków działają na dwa sposoby:

  • Tynki renowacyjne są hydrofobowe, a zarazem otwarte na dyfucję pary wodnej. Prowadzi to do przesunięcia strefy parowania z powierzchni wgłąb przekroju tynku.
  • Tynk podkładowy przejmuje funkcję warstwy magazynującej. Wilgoć powinna być w stanie przeniknąć w postaci ciekłej, z zawartymi w niej rozpuszczonymi solami, do jego wnętrza, a następnie odparować przez tynk renowacyjny, pozostawiając szkodliwe sole w warstwie tynku podkładowego.
Aby nie tylko sprostać tym wymaganiom, ale spełnić je w stopniu wręcz najwyższym, wymagane jest odpowiednie zaprojektowanie przestrzeni porowej danego tynku. W ramach współpracy między Laboratorium Technologii Materiałów Budowlanych Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Münsterze a firmą Remmers przestrzeń ta została poddana szczegółowym badaniom naukowym. Zdobyta w ten sposób wiedza jest do dziś konsekwentnie stosowana w technice zapraw tynkarskich Remmers.

Właściwości tynków renowacyjnych

  • Tynki renowacyjne są hydrofobowe, dzięki czemu żadne sole rozpuszczone w wodzie nie mogą przedostać się na powierzchnię.
  • Tynki podkładowe stanowią warstwę magazynującą. To tutaj transportowane przez wodę sole zostają zatrzymane, podczas gdy woda odparowuje przez warstwę tynku renowacyjnego.
  • Systemy tynków renowacyjnych charakteryzują się tak wysoką odpornością na zasolenie, że pojedyncza warstwa o grubości 20 mm wystarcza nawet dla "średniego" stopnia zasolenia.
  • W przypadku stopnia zawilgocenia < 40% tynki renowacyjne mogą być stosowane bez hydroizolacji.

Pory porom nierówne

Obok porów kapilarnych obecnych w spoiwie, tynki renowacyjne i tynki podkładowe mogą zawierać ich inne rodzaje. Z jednej mogą to być strony pory nieaktywne kapilarnie, które tworzone są za pomocą substancji porotwórczych - tak zwane "pory trensydowe", z drugiej zaś, pory kapilarnie aktywne, tworzone poprzez dodawanie specjalnych lekkich kruszyw.

Ponieważ sole mogą być przechowywane prawie wyłącznie w porach kapilarnie aktywnych, to właśnie ten ich rodzaj ma decydujące znaczenie dla funkcjonalności i trwałości tynków podkładowych. W przypadku tynków renowacyjnych, które muszą być zarówno paroprzepuszczalne jak i hydrofobowe, należy preferować "pory tensydowe".
Systemy tynków renowacyjnych Remmers odznaczają się szczególnie dużą trwałością. Wynika to w szczególności z konsekwentnego wdrażania opisanych ustaleń. W ten sposób można tworzyć profile wydajności i aplikacji w różnych systemach tynków.

Ogólne granice stosowania

Zgodnie z instrukcją WTA 2-9-04/D "Systemy tynków renowacyjnych" jeżeli pory muru są nasycone wodą, przed nałożeniem systemu tynków renowacyjnych należy wykonać odpowiednie czynności związane z uszczelnianiem i/lub osuszaniem. W praktyce obowiązuje więc zasada, że w przypadku zawilgocenia > 40% przed renowacją wewnętrzną należy wykonać profesjonalną hydroizolację budynku.

Zewnętrzna izolacja przeciwwodna istniejacego

- Uszczelnienie dla klas obciążenia wodą W1-E / W2-E
- Woda napierająca od zewnątrz, system Remmers bez wkładki zbrojącej
- Głębokość posadowienia > 3 m

Wewnętrzna izolacja przeciwwodna

- Na podłoża obciążone solami
- Przeciw wodzie napierającej od zewnątrz
- Doskonała przyczepność do podłoża i między warstwami
- Wysoka odporność na siarczany

Uszczelnienie przekroju poprzecznego

- Bezciśnieniowa iniekcja przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, do stopnia zawilgocenia 95%
- Alternatywnie iniekcja metodą niskociśnieniową
- Certyfikat WTA zgodnie z instrukcja 4-10/15

Systemy tynków renowacyjnych

Liczba znalezionych produktów 5
 

Widok:

Nr art. 301408

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) (og. świadectwo badań: P-5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) - raport z badań zgodnie z EN 15814

Nr art. 040030

Specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA

Nr art. 040120

Specjalistyczny tynk wg. instrukcji WTA, magazynujący szkodliwe sole, przeznaczony do stosowania na zasolonych murach

Nr art. 040220

Specjalny tynk do stosowania na zawilgoconych i obciążonych solami murach wg WTA

Nr art. 041620

Tynk renowacyjny WTA do stosowania na murach obciążonych wilgocią i solami o bardzo wysokiej odporności na siarczany