• Tape XA 10/XA 25

  Nr art. 501701

  Tape XA 100 / Tape XA 250

  Bardzo elastyczna, samoprzylepna taśma uszczelniająca z kauczuku butylowego na włókninie propylenowej

  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504 S2) Rozszerzalność poprzeczna: około 165 % po składowaniu w suchym miejscu, około 181 % po składowaniu w 3-% zasadzie potasowej
  Kolor niebieski
  Szerokość łączna XA 100 = 100 mm
  XA 250= 250 mm
  Wodoszczelność około 1,0 bar
  Grubość XA 100 = około 0,7 mm
  XA 250 = około 0,8 mm

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do łączenia PMBC i elastycznych mineralnych szlamów uszczelniających w przejściach

  Właściwości

  • Elastyczność
  • Duża siła klejenia
  • Materiał pokryty specjalną włókniną
  • Tworzy wodoszczelną powłokę
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, suche, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.

    Gniazda żwirowe należy usunąć, a jamy po nich wypełnić.

    Podłoża niemineralne całkowicie oczyścić i odtłuścić, w razie potrzeby nadać szorstkość.

    Na podłożach mineralnych i porowatych należy wykonać warstwę kontaktową z materiału uszczelniającego!

    Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

  • Sposób stosowania
   • Kleić bezpośrednio do przygotowanego podłoża.

    W narożnikach taśma jest zwężana docięciem i klejona na zakładkę.

    Nałożyć materiał hydroizolacyjny na całą powierzchnię taśmy spoinowej.

    Ostrożnie poluzować resztki przylegającej folii silikonowej, a następnie dalej oderwać ją do końca.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Dopuszczalne temperatury obróbki uzależnione są od właściwości stosowanych materiałów uszczelnieniowych, jednak w żadnym przypadku nie powinny być niższe, niż +5 °C.

    Taśmy dylatacyjnej nie wolno uszkodzić podczas pracy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Do docinania: nożyczki lub nóż
    Do dociskania: wałek, pędzel, szpachla

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Przechowywać w chłodnym miejscu / chronić przed mrozem i wilgocią
   • Nieograniczony Okres przechowywania
   • W temperaturze pokojowej, w suchym miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem produkt ma nieograniczoną trwałość.

    Rolka musi być przechowywana w pozycji pionowej, aby uniknąć śladów nacisku.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • według potrzeb

  • Wskazówki ogólne
   • Należy uwzględnić aktualne przepisy.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

  Możliwe produkty systemowe