Uszczelnienie cokołu

Bezpieczna i trwała renowacja stref przejściowych elewacji

Niezależnie od tego, czy jest izolowany termicznie, czy nieizolowany, tynkowany czy z odsłoniętej cegły, cokół jest zawsze jednym z najbardziej obciążonych elementów budynku. Oprócz wilgoci podciąganej i zawierającej duże ilości soli wody rozpryskowej do obciążeń tych należą również naprężenia mechaniczne. Naruszenie lub brak uszczelnienia może spowodować poważne uszkodzenia.

Uszczelnianie cokołu za pomocą MB 2K

Strefa cokołowa istniejących budynków jest szczególnie narażona na ekstremalne obciążenia. O ile część elewacji znajdująca się powyżej zwykle nie wykazuje znaczących uszkodzeń nawet po wielu latach, o tyle na wysokości cokołu powłoka często złuszcza się, pojawiają się na niej wykwity, a nawet masywne odpryski tynku. Powierzchnia cokołu stanowi połączenie elewacji z hydroizolacją budynku w miejscu styku z ziemią. Dlatego badania i renowacji generalnie wymagają zarówno obszary widoczne, jak i mające kontakt z gruntem. Remmers MB 2K to innowacyjny produkt hydroizolacyjny, który umożliwia trwałe i bezpieczne uszczelnienie tego obszaru przejściowego. Dzięki nowatorskiej formule MB 2K wykazuje doskonałą przyczepność zarówno na podłożach mineralnych, jak i bitumicznych.

1. Gruntowanie

Gruntowanie przygotowanego podłoża mineralnego za pomocą preparatu krzemionkującego Kiesol (roztwór 1:1 z wodą) na wysokość co najmniej 30 cm powyżej krawędzi terenu.

2. Warstwa sczepna

W czasie trwania reakcji Kiesolu nanieść "świeże na świeże" warstwę sczepną z WP Sulfatex.

3. Wyrównanie

"Świeże na świeże" wyrównać wszystkie nierówności za pomocą WP DS Levell.

4. Uszczelnienie cokołu

Conajmniej dwukrotnie nanieść izolację z MB 2K.

5. Izolacja cokołu

Profesjonalne wykonanie izolacji termicznej w strefie zasięgu wody rozpryskowej za pomocą tynku cokołowego.

6. Uszczelnienie tynku

Tynk cokołowy należy uszczelnić, zamykając pory, za pomocą MB 2K. Uszczelnienie nalezy poprowadzić co najmniej 5 cm powyżej górnej krawędzi terenu.

7. DS Protect

Montaż DS Protect na wysokości górnej krawędzi terenu.

©

Uszczelnienie drzwi i okien znajdujących się na poziomie gruntu

Przepusty, przyłącza lub przejścia muszą być bezpiecznie połączone z uszczelnieniem powierzchniowym budynku. Jest to szczególne wyzwanie w przypadku przygruntowych okien oraz drzwi wejściowych. Oprócz trudności w zastosowaniu konwencjonalnych materiałów uszczelniających, w obszarze przejścia między podłożami mineralnymi a elementami okien lub drzwi często występują problemy z przyczepnością. Kombinacja MB 2K i taśmy spoinowej SK 10 / SK 25 zapewnia niezawodne uszczelnienie nawet skomplikowanych przejść. Dzięki temu nowo zamontowane elementy okien lub drzwi można łatwo połączyć z istniejącym uszczelnieniem budynku, zwłaszcza podczas prac renowacyjnych.

1. Gruntowanie

Preparat krzemionkujący Kiesol (roztwór 1:1 z wodą) nanieść równomiernie na oczyszczone podłoże mineralne. Silnie nasiąkliwe podłoża wstępnie zmoczyć wodą.

2. Warstwa sczepna

W czasie trwania reakcji Kiesolu nanieść "świeże na świeże" warstwę sczepną z WP Sulfatex.

3. Wyrównanie

"Świeże na świeże" wyrównać wszystkie nierówności za pomocą WP DS Level

4. Naklejenie taśmy do spoin Fugenband

Taśmę Fugenband SK 10 nakleić w miejscach połączeń auf podłoży mineralnych z oknami / drzwiami.

5. Warstwa sczepna / szpachlówka drapana

MB 2K nanieść jako szpachlówkę drapaną na przejściu między Fugenband SK10 i warstwą wyrównawczą.

6. Uszczelnienie cokołu

Nałożyć dwie warstwy uszczelnienia z MB 2K (2 mm grubości suchej warstwy).

7. Izolacja termiczna cokołu

Płyty do izolacji termicznej cokołu przykleić całopowierzchniowo za pomocą MB 2K. Płyty poddać obróbce powierzchniowej z użyciem MB2K, zamykając pory.

8. Ochrona uszczelnienia

Montaż DS Protect na wysokości górnej krawędzi terenu.

©

Uszczelnienie cokołu

Liczba znalezionych produktów 7
 

Widok:

Nr art. 181001

Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujący o działaniu wzmacniającym

Nr art. 301408

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) (og. świadectwo badań: P-5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) - raport z badań zgodnie z EN 15814

Nr art. 043025

Sztywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany

Nr art. 042625

Szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany

Nr art. 300501

Płynny dodatek opóźniający wiązanie hydroizolacji MB 2K

Nr art. 480301

Wysokiej jakości, powlekana włókniną taśma uszczelniająca Premium na bazie gumy NBR z 30 mm paskiem taśmy samoprzylepnej.

Nr art. 507501

Laminowana włókniną taśma uszczelniająca klasy premium, na bazie kauczuku NBR.