Nr art. 507501

  Tape VF 500

  Laminowana włókniną taśma uszczelniająca klasy premium, na bazie kauczuku NBR.

  Wariant
  5075 | Tape VF 500 | długość 10 m, szerokość 500 mm
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Kolor niebieski
  Maksymalna siła rozciągająca w poprzek: >175 %
  wzdłuż: >137 %
  po oddziaływaniu płynnych chemikaliów
  w poprzek: >128 %
  wzdłuż: >169 %
  Wodoszczelność około 3,0 bar
  Współczynnik sd 5 m
  Odporność termiczna -20°C do +90°C
  Grubość 0,9 mm

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Uszczelnianie cokołów
  • Łączenie elastycznych, mineralnych szlamów uszczelniających z niemineralnymi materiałami budowlanymi z tworzywa sztucznego, metalu i drewna

  Właściwości

  • Wysoka elastyczność
  • Wysoka rozciągliwość i zdolność powrotu do pierwotnego kształtu
  • Materiał pokryty specjalną włókniną
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.

    Gniazda żwirowe należy usunąć, a jamy po nich wypełnić.

    Podłoża niemineralne całkowicie oczyścić i odtłuścić, w razie potrzeby nadać szorstkość.

    Na podłożach mineralnych i porowatych należy wykonać warstwę kontaktową z materiału uszczelniającego!

    Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

  • Sposób stosowania
   • Jako warstwę przyczepnościową należy położyć materiał uszczedlniający, po czym na całej powierzchni wbudować taśmę.

    Warstwy uszczelnienia nakłada się w zależności od zastosowanego materiału uszczelniającego.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Dopuszczalne temperatury obróbki uzależnione są od właściwości stosowanych materiałów uszczelnieniowych, jednak w żadnym przypadku nie powinny być niższe, niż +5 °C.

    Materiał uszczelniający nalezy nakładać w kierunku poprzecznym do taśmy uszczelniającej. Taśmy tej nie wolno uszkodzić.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Do docinania: nożyce lub nóż
    Do uszczelnienia: wałek, pędzel lub szpachla

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Przechowywać w chłodnym miejscu / chronić przed mrozem i wilgocią
   • Nieograniczony Okres przechowywania
   • W temperaturze pokojowej, w suchym miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem produkt ma nieograniczoną trwałość.

  • Zużycie
   • Zależnie od zastosowania / m²
   • wg potrzeb

  • Wskazówki ogólne
   • Należy uwzględnić aktualne przepisy.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej