Nr art. 300501

  VZ MB

  Płynny dodatek opóźniający wiązanie hydroizolacji MB 2K

  Wariant
  3005 | VZ MB
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd przezroczysta ciecz
  Gęstość (20 °C) około 1,02 g/cm³
  Konsystencja rzadkopłynna

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Opóźnianie wiązania MB 2K

  Właściwości

  • Działanie opóźniające i upłynniające na MB 2K
  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • Produkt należy dodać do płynnego składnika MB 2K, delikatnie mieszając.

    Maks. dodatek: 250 ml na 25 kg opakowanie MB 2K

    Max. Ilość dodawana: 125 ml na pojemnik 25 kg Betofix OS 5b+

    Działanie opóźniające w temp. 30 °C: do 100 min.

     

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • W nieotwartym oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, chronionym przed chroniony przed mrozem materiał można przechowywać przez co najmniej 9 miesięcy.

  • Zużycie
   • Maks. 1,0% w przypadku MB 2K na całą ilość
    Maks. 0,5% w przypadku Betofix OS 5b+, na całą ilość

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe