• VZ MB

  Nr art. 300501

  VZ MB

  Płynny dodatek opóźniający wiązanie hydroizolacji MB 2K

  Wariant
  3005 | VZ MB
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Broszury i katalogi

  product.brochures.loading

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wygląd przezroczysta ciecz
  Gęstość (20 °C) około 1,02 g/cm³
  Rozpuszczalność dysperguje w wodzie

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Opóźnianie wiązania MB 2K

  Właściwości

  • Działanie opóźniające i upłynniające na MB 2K
  • Przechowywanie/trwałość
   • Przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 9 mies.
   • Przechowywać w dobrze zamkniętych oryginalnych pojemnikach, niedostępnych dla dzieci, w suchym i chłodnym miejscu chronionym zarówno przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, jak i mrozu.

  • Zużycie
   • maks. 250 ml na 25 kg MB 2K

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe