©

Izolacja zewnętrzna

Trwałe rozwiązania systemowe dla każdego przypadku

Skuteczność i trwałość systemu hydroizolacji zależy od różnych czynników. Jednym z najważniejszych jest dobór odpowiedniego systemu uszczelniającego, w zależności od rodzaju obciążenia wodą. Tylko prawidłowe zlokalizowanie obciążeń umożliwia trwale działającą izolację przeciwwodną budynku.

Renowacja podłoży bitumicznych

Uszczelnianie zewnętrzne elementów stykających się z podłożem wymaga zwiększonej staranności w planowaniu i wykonaniu. Po odsłonięciu elementu, który ma być uszczelniony, należy ocenić rodzaj i stan istniejącej izolacji. W przypadku starej hydroizolacji bitumicznej przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić jej zespolenie z podłożem oraz usunąć luźne fragmenty i elementy zmniejszające przyczepność. Całkowite usunięcie starej hydroizolacji jest konieczne tylko w pojedynczych przypadkach. Aby poradzić sobie ze zwiększonym obciążeniem wilgocią na połączeniu ściany z podwaliną należy w tym miejscu usunąć starą hydroizolację aż do mineralnego podłoża. Nowa hybrydowa izolacja przeciwwodna Remmers MB 2K stanowi łatwą w użyciu jak i skuteczną warstwę sczepną, tworząc optymalne połączenie pomiędzy nowym i starym uszczelnieniem.

1. Usunięcie starej powłoki

W silnie obciążonym obszarze płyty fundamentowej należy całkowicie - do mineralnego podłoża - usunąć starą hydroizolację.

2. Prace przygotowawcze

Przerwać krawędź występu fundamentu. Elementy zmniejszające przyczepność muszą zostać całkowicie usunięte.

3. Gruntowanie

Równomiernie nanieść preparat krzemionkujący Kiesol (roztwór 1:1 z wodą). Podłoża o dużej nasiąkliwości uprzednio zmoczyć.

4. Warstwa sczepna

W czasie trwania reakcji Kiesolu nanieść warstwę sczepną z WP Sulfatex.

5. Wyrównanie

"Świeże na świeże" wyrównać wszystkie nierówności za pomocą WP DS Levell,

©

6. Faseta uszczelniająca

Za pomocą kielni do faset "świeże na świeże" nałożyć fasetę uszczelniającą z WP DS Levell.

7. Warstwa sczepna / szpachlówka drapana

Metodą szpachlowania na całą powierzchnię starej izolacji przeciwwodnej nałożyć cienką warstwę MB 2K.

8. Uszczelnienie powierzchniowe

Po przereagowaniu warstwy sczepnej z MB 2K nanieść dwie warstwy izolacji przeciwwodnej.

9. Izolacja termiczna

Po wystarczającym wyschnięciu do izolacji przeciwwodnej całopowierzchniowo przykleić izolację termiczną, stosując do tego celu MB 2K.

10. DS Protect

Montaż DS Protect na wysokości górnej krawędzi terenu.

Uszczelnianie podłoży mineralnych

Jednym z najbezpieczniejszych rozwiązań w przypadku modernizacji zawilgoconej piwnicy jest uszczelnienie ściany piwnicy po stykającej się z gruntem stronie zewnętrznej. Wyjaśnienia dotyczące budowy takich uszczelnień można znaleźć w instrukcji WTA 4-6-12/D "Późniejsze uszczelnianie elementów stykających się z podłożem". Oprócz szczegółowych informacji o uszkodzeniach i diagnostyce budynku oraz środków przygotowawczych do podłoża, instrukcja omawia również różne materiały hydroizolacyjne, takie jak modyfikowane tworzywem sztucznym powłoki bitumiczne lub mineralne szlamy uszczelniające. Od dziesięcioleci firma Remmers oferuje systemy produktów, które są precyzyjnie dopasowane do specyfikacji WTA. Niezliczone obiekty referencyjne podczas renowacji pokazują optymalne współdziałanie elementów systemu: mineralnych szlamów uszczelniających, szpachlówki uszczelniającej oraz hydroizolacji powierzchniowej z grubowarstwowych powłok bitumicznych. Uszczelnienia muszą również spełniać wysokie wymagania w strefie cokołu. Tutaj spotykają się najróżniejsze obciążenia. W strefie cokołu / wody rozbryzgowej, w strefie przejściowej i na styku z gruntem musi być zapewnione bezpieczne i mocne uszczelnienie. Zgodnie ze znaną metodą Remmers oznacza to uszczelnienie narażonej na wodę rozbryzgową strefy cokołu za pomocą wysoce odpornych na siarczany, mineralnych systemów szlamów uszczelniających, dalej stworzenie strefy ochronnej o szerokości zakładki co najmniej 20 cm i wreszcie optymalne uszczelnienie powierzchni stykającej się z gruntem za pomocą PBD 2K.

1. Prace przygotowawcze

Przerwać krawędź występu fundamentu. Usunąć elementy zmniejszające przyczepność.

2. Gruntowanie

Równomiernie nanieść preparat krzemionkujący Kiesol (roztwór 1:1 z wodą). Podłoża o dużej nasiąkliwości uprzednio zmoczyć.

3. Warstwa sczepna

W czasie trwania reakcji Kiesolu nanieść warstwę sczepną z WP Sulfatex.

4. Wyrównywanie

"Świeże na świeże" wyrównać wszystkie nierówności za pomocą WP DS Levell.

5. Faseta uszczelniająca

Za pomocą kielni do faset wykonać "świeże na świeże" fasetę uszczelniającą z WP DS Levell.

©

6. Pierwsza warstwa hydroizolacji

Po wyschnięciu warstwy wyrównawczej nanieść pierwszą warstwę izolacji przeciwwodnej z MB 2K.

7. Druga warstwa hydroizolacji

Drugą warstwę uszczelnienia z MB2K nanieść, gdy tylko pierwsza zwiąże na tyle, że nie da się jej łatwo uszkodzić.

8. Izolacja termiczna

Po wystarczającym wyschnięciu uszczelnienia na całą powierzchnię przykleić za pomocą MB 2K izolację termiczną.

9. Obrzutka/tynk cokołowy

Na oddzielną lub ostatnią, jeszcze świeżą warstwę szlamu nanieść obrzutkę z SP Prep jako warstwę sczepną pod SP Top SR.

10. Tynk cokołowy

Po upływie 24 do 48 godzin nanieść SP Top SR.

11. Uszczelnienie tynku

Tynk cokołowy uszczelnić zamykając pory za pomocą MB 2K. Uszczelnienie należy poprowadzić 5 cm powyżej krawędzi terenu.

12. DS Protect

Montaż DS Protect na wysokości górnej krawędzi terenu.

Zewnętrzna izolacja przeciwwodna

Liczba znalezionych produktów 6
 

Widok:

Nr art. 181001

Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujący o działaniu wzmacniającym

Nr art. 301408

Elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa (FPD). Łączy właściwości elastycznego, mostkującego rysy, mineralnego szlamu uszczelniającego (MDS) (og. świadectwo badań: P-5344/081/14 MPA-BS) oraz bitumicznej powłoki grubowarstwowej (PMBC) - raport z badań zgodnie z EN 15814

Nr art. 043025

Sztywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany

Nr art. 042625

Szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany

Nr art. 300501

Płynny dodatek opóźniający wiązanie hydroizolacji MB 2K

Nr art. 507501

Laminowana włókniną taśma uszczelniająca klasy premium, na bazie kauczuku NBR.