Nr art. 481301

  Tape B 240 E

  Taśma do uszczelniania spoin roboczych i dylatacji wymuszonych

  Wymiary (długość x szerokość)
  Wariant
  4813 | Tape B 240
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany na zewnątrz
  • Do zastosowań zewnętrznych
  • Uszczelnienie do dylatacji budynków
  • Uszczelnianie spoin roboczych i miejsc kontrolowanego pęknięcia
  • Osadzanie w MB 2K

  Właściwości

  • Elastyczność
  • Działa trwale uszczelniająco
  • Toleruje bitumy
  • Odporność na nieskie temperatury
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Wystające wypełnienia spoin i resztki zapraw należy usunąć.

    Gniazda żwirowe należy usunąć, a jamy po nich wypełnić.

    Szczegółowe dane zawarte są w instrukcjach technicznych dla poszczególnych produktów.

  • Sposób stosowania
   • Warstwę nadającą przyczepność utworzyć uprzednio na szerokość 20 cm po obu stronach spoiny.

    Zatopić taśmę do spoin - Fugenband.

    Kolejne warstwy uszczelnienia należy nanosić co najmniej 10 cm poza taśmę.

    Nie należy blokować oznaczonej strefy rozszerzania

  • Wskazówki wykonawcze
   • Dopuszczalne temperatury obróbki uzależnione są od właściwości stosowanych materiałów uszczelnieniowych, jednak w żadnym przypadku nie powinny być niższe, niż +5 °C.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Nieograniczony Okres przechowywania
   • W temperaturze pokojowej, w suchym miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem produkt ma nieograniczoną trwałość.

  • Zużycie
   • według potrzeb

  • Wskazówki ogólne
   • Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Utylizować zgodnie z przepisami urzędowymi

  Możliwe produkty systemowe