©

W przypadku występowania wad konstrukcyjnych

Usuwanie usterek

W przypadku pleśni spowodowanej zawilgoceniem elementów budowlanych, np. przez wilgoć podciąganą w piwnicach czy w strefie cokołowej, środki powierzchniowe na ogół nie pomagają. Takie przypadki wymagają zatrudnienia specjalisty od izolacji przeciwwodnych, który jest w stanie zidentyfikować i wyeliminować przyczyny przenikania wilgoci. Tylko wtedy można trwale naprawić zaatakowane powierzchnie.

Jeżeli na powierzchniach ścian występuje wysoka wilgotność względna (często powodowana przez mostki termiczne) to szybko dochodzi do ich kontaminacji pleśnią. W tym przypadku zmiany zachowań i "proste" jednorazowe usuwanie pleśni nie jest skuteczne. Należy raczej wyeliminować mostki termiczne. Aktywna kapilarnie termoizolacja wewnętrzna jest tutaj rozwiązaniem solidnym i stosunkowo prostym.