©

Zasada działania iQ-Therm

Kapilarność, termoizolacja i regulacja wilgoci w ramach jednego systemu

  • najwyższe parametry izolacyjne (λ = 0,031 W/mK)
  • wysoka aktywność kapilarna, zapewniająca 100% zabezpieczenie przed wilgocią i pleśnią
  • reguluje wilgotność powietrza w pomieszczeniu, zapewnia przyjemny klimat
  • znacząco i trwale obniża koszty ogrzewania
  • może być stosowany we wszystkich budynkach i pomieszczeniach mieszkalnych, bez zmiany wyglądu elewacji
  • bardzo mała grubość zabudowy systemu, łatwe stosowanie, także częściowe
  • pozytywny bilans ekologiczny, zbadany przez Institut für Bauen und Umwelt

©

Termoizolacja wewnętrzna z dodatnim bilansem ekologicznym

iQ-Therm - inteligencja się opłaca

Nieruchomość oznacza bezpieczeństwo finansowe. Działania termoizolacyjne zwiększają wartość tego systemu. Ponadto zabiegi mające na celu poprawę izolacji termicznej otwierają bezpośredni potencjał oszczędności energii - koszty ogrzewania są obniżane. Inwestycja w termoizolację jest opłacalna! Zwłaszcza jeśli renowacja jest połączona z już zbliżającym się tak czy owak remontem.

Jeśli wymagane są prace renowacyjne, konserwacyjne lub modernizacyjne, dodatkowe koszty izolacji ścian wewnętrznych za pomocą iQ-Therm w ramach całego działania wynoszą tylko ok. 50% w porównaniu do konwencjonalnego działania renowacyjnego.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego ceny energii wzrosły w latach 2000-2010 o ponad 40%. Kto pragnie oszczędzać efektywnie, potrzebuje profesjonalnej izolacji, aby zmniejszyć swoje zapotrzebowanie na energię.

W raporcie końcowym Federalnego Urzędu Statystycznego z listopada 2016 r. stwierdza się: "W porównaniu z rokiem bazowym 2010 gospodarstwa domowe musiały w tym roku zapłacić za energię elektryczną o około jedną czwartą więcej, niż w ubiegłym. Od przełomu tysiącleci cena konsumpcyjna wzrosła ponad dwukrotnie".

Przykład obliczenia:

W poniższym przykładzie zaizolowano ok. 150 m² powierzchni ścian zewnętrznych. Przed wykonaniem izolacji do "kompensacji" strat ciepła przepływającego wymagane było ok. 12.000 KWh energii cieplnej. iQ-Therm zmniejsza zapotrzebowanie na energię grzewczą o 77,7%, tzn. po remoncie wymagane jest tylko ok. 2500 KWh gazu ziemnego. Umożliwia to zmniejszenie wartości współczynnika U ściany zewnętrznej z 1.173 W/(m²K) do 0.261 W/(m²K).Jednocześnie spełnione są wymagania aktualnie obowiązującej normy EnEV*.

Dzięki izolacji wewnętrznej wykonanej w tym przykładzie już w pierwszym roku można zaoszczędzić ponad 750 euro na kosztach ogrzewania. Izolacja wewnętrzna jest warta zachodu - zwłaszcza, gdy renowacja energetyczna jest połączona z już i tak zbliżającym się remontem. Jeśli w planie są działania renowacyjne, konserwacyjne lub modernizacyjne, to dodatkowe koszty izolacji ścian wewnętrznych za pomocą iQ-Therm w ramach całego środka wynoszą tylko ok. 60 % w porównaniu do konwencjonalnych środków renowacji.

* Obliczenia wykonano przy użyciu programu iQ-Lator, budowa ściany: czerwona cegła ogniotrwała 30 cm, tynk wapienny 1,5 cm, system iQ-Therm 80, cena gazu ziemnego 0,59 EUR/m³, sprawność systemu grzewczego 0,8 EUR/m³.

Pozostałe zalety iQ-Therm

Recykling i zdrowie

iQ-Therm nie uwalnia żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia lub wywołujących alergie. Płyty izolacyjne są bardzo niskoemisyjne i nie stanowią źródła pożywienia dla pleśni i bakterii.

Materiał nadaje się do recyklingu, jest bezwonny i fizjologicznie nieszkodliwy. Zasoby i środowisko naturalne są chronione - iQ-Therm jest biologicznie nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.

Dobre samopoczucie

Temperatury powierzchni ścian w pomieszczeniu mają duży wpływ na odczuwany komfort. Temperatura powietrza w pomieszczeniu jest szczególnie przyjemna, jeśli nie przekracza 20°C. Powietrze jest w mniejszym stopniu ruchome w niższych zakresach temperatur i ma niższy potencjał ryzyka alergii.

Jeżeli temperatura powierzchni ściany w pomieszczeniu zostanie podwyższona w wyniku trwałej energetycznie renowacji, to z kolei temperatura w pomieszczeniu może zostać obniżona - i to przy stałym poczuciu dobrego samopoczucia i mniejszym ryzyku alergii.