• Unterwasserprimer

  Nr art. 745083

  Unterwasserprimer

  Specjalny primer dwuskładnikowy stosowany pod masy uszczelniające w miejscach trwale obciążonych wilgocią lub znajdujących się pod wodą

  Wariant
  7450 | Unterwasserprimer
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Do miejsc pod wodą
  • Spoiny trwale obciążone wilgocią lub znajdujące się pod wodą
  • Podłoża silnie porowate
  • Primer do uszczelniaczy silikonowych i poliuretanowych

  Właściwości

  • Trwała wodoodporność
  • Materiał szybkoschnący
  • Optymalna przyczepność na wielu podłożach
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Krawędzie spoin muszą być nośne, suche, oczyszczone z olejów, tłuszczów, pyłów.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 40 °C
   • pędzel
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +40 °C.

   • Materiał intensywnie wymieszać za pomocą odpowiedniego narzędzia przez około 3 - 5 minut, do uzyskania jednorodnej masy.

    Materiał nanieść za pomocą odpowiedniego narzędzia

    Następny materiał nałożyć w ciągu podanego czasu reakcji (Δ min./maks.)

  • Wskazówki wykonawcze
   • Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas twardnienia.

    Nie stosować na PMMA (np. na pleksi)

    W przypadku stosowania na tworzywach sztucznych
    wykonać próbę w niewidocznym miejscu.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 24 mies.
   • W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej  24  miesiące.

  • Zużycie
   • wg potrzeb

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe