• PUR Top TX
 • PUR Top TX Comp-A
 • PUR Top TX Comp-B
 • PUR Top TX
  • PUR Top TX
  • PUR Top TX Comp-A
  • PUR Top TX Comp-B
  • PUR Top TX

  Nr art. 20633002

  PUR Top TX

  Strukturalna, przezroczysta powłoka zamykająca

  Kolor: PUR TOP TX KOMP A=0,9kg | 206330

  Kolor: PUR TOP TX KOMP A=0,9kg | 206330

  Wybierz kolor
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,1 g/cm³

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 1,0 g/cm³

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,1 g/cm³

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Powłoka zamykająca na powierzchnie podlegające obciążeniom mechanicznym

  Właściwości

  • Strukturyzowany
  • Matowa powierzchnia
  • Odporność na promieniowanie UV
  • Wytrzymałość mechaniczna
  • Odporność chemiczna
  • W razie potrzeby można zapigmentować.
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Powłoka zamykająca musi zostać nałożona w ciągu 48 godzin od nałożenia warstwy bazowej.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 90 : komp. B 10
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 25 °C
   • wałki
   • czas otwarty 30 min
   • Wyższe temperatury i wyższa wilgotność bezwzględna skracają, niższe temperatury i niższa wilgotność bezwzględna zazwyczaj wydłużają wskazane czasy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • wałki
   • Wałek do epoksydów, wałek do poliuretanów, mieszarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • maks. 0,10 kg/m²

  • Przykłady zastosowań
   • Powłoka zamykająca

    Materiał należy nałożyć na powierzchnię i równomiernie rozprowadzić za pomocą odpowiedniego wałka do poliuretanów o średnicy 25 cm metodą na krzyż. Natychmiast po nałożeniu materiału należy go przewałkować w jednym kierunku 50-centymetrowym wałkiem do żywic epoksydowych, bez wywierania nacisku.

    Zaleca się rozłożenie aplikacji na kilka etapów, tzw. techniką schodkową*, aby maksymalnie skrócić czas obróbki. Materiał nakłada się pasami za pomocą wałka do poliuretanów o szer. 25 cm. Należy zawsze wybierać krótszy odcinek (przykładowo: jeśli obszar ma wymiary 20 x 10 m - rozpocząć zamykanie od pasa o długości 10-metrów). Gdy pierwszy pracownik ułoży ok. 1/3 swojego pasa, drugi pracownik zaczyna swój pas. Gdy drugi pracownik również zamknie 1/3 odcinka, wówczas pierwszy teoretycznie ma już zamknięte ok. 2/3. Ta rozłożona w czasie praca zapobiega długim czasom obróbki.

    Prace należy wykonywać zawsze w układzie "świeże na świeże".

    maks. 0,10 kg/m²

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    W celu uzyskania możliwie równomiernej powierzchni do jej wykonania należy skierować odpowiednią ilość doświadczonych pracowników.

    W razie przekroczenia dopuszczalnego czasu obróbki (wbudowywania) powstają ślady wałka oraz różnice połysku i koloru.

    Na powierzchniach ze sobą sąsiadujących należy stosować wyłącznie materiał z tej samej partii produkcyjnej (o tym samym numerze szarży), ponieważ inaczej mogą wystąpić nieznaczne wahania kolorystyki, połysku i struktury.

    Naprawy powierzchni oraz dobudowywanie dalszych odcinków do istniejących już powłok prowadzą do powstania widocznych miejsc łączenia

    Nierównomierna aplikacja i duże różnice temperatur na powierzchni mogą prowadzić do nierównomiernego wyglądu powierzchni z powodu różnic w stopniach połysku.

    Przekroczenia grubości warstw, krople potu lub ściekający materiał powodują spienienie powłoki zamykającej.

    Mechaniczne obciążenia ścierające prowadzą do powstania śladów ścierania na powierzchni powłoki.

    Powłoka wytrzymuje jazdę pojazdami na gumowych kołach. Nie nadaje się do stosowania w miejscach, w których odbywa się ruch pojazdów na kołach poliamidowych i metalowych oraz w których występują punktowe obciążenia dynamiczne.

    Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

    Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej