• Primer PUR
 • Primer PUR
  • Primer PUR
  • Primer PUR

  Nr art. 753083

  Primer PUR

  Powłoka gruntująca złożona z żywicy poliuretanowej w fazie stałej i rozpuszczalnika organicznego

  Wariant
  7530 | Primer PUR
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki/ściany wewnętrzne i zewnętrzne
  • Powłoka gruntująca pod wszystkie uszczelniacze i masy zalewowe PUR-/MS

  Właściwości

  • Materiał szybkoschnący
  • Optymalna przyczepność na wielu podłożach
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Krawędzie spoin muszą być nośne, suche, oczyszczone z olejów, tłuszczów, pyłów.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 40 °C
   • pędzel
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +40 °C

   • Materiał nanieść za pomocą odpowiedniego narzędzia

    Następny materiał nałożyć w ciągu podanego czasu odpowietrzania (Δ min./maks.).

  • Wskazówki wykonawcze
   • Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas twardnienia.

    Nie stosować na PMMA (np. na pleksi)

    W przypadku stosowania na tworzywach sztucznych
    wykonać próbę w niewidocznym miejscu.

    Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • pędzel

   • Narzędzia po użyciu natychmiast umyć Verdünnung V 101.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania 6 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym lecz zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  6 miesięcy.

  • Zużycie
   • według potrzeb

   • Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

  • Wskazówki ogólne
   • Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe