• Rundschnur

  Nr art. 426101

  Rundschnur

  Wysokoelastyczne sznury z zamkniętokomórkowej pianki PE

  Wariant
  4261 | Rundschnur
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Zapełnianie spoin we wnętrzach i na zewnątrz
  • Do spoin w budwnictwie naziemnym wg. DIN 18540

  Właściwości

  • Ekstrudowany materiał zapełniający z polietylenu (PE)
  • Zamkniętokomórkowy wg DIN 18540
  • Dobra tolerancja
  • Działa hydrofobizująco
  • Odporność na starzenie
  • Normalnie palny (klasa palności B2)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Ścianki spoin muszą być nośne, suche, czyste i wolne od tłuszczu, metale należy oczyścić do ich metalicznej powierzchni

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 35 °C
   • Materiał należy wcisnąć w wypełniana przestrzeń za pomoca odpowiedniego narzędzia.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Nie należy używać spiczastych przedmiotów, aby nie uszkodzić zamkniętokomórkowej powierzchni.

    Aby uzyskać trwałe osadzenie i ograniczyć głębokość szczeliny, średnica musi być o około 20% większa od szerokości szczeliny.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Nieograniczony Okres przechowywania
   • Nieograniczony okres przechowywania

  • Zużycie
   • według potrzeb

  • Wskazówki ogólne
   • Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.