• Verguss AW 2K
 • Verguss AW 2K
 • Verguss AW 2K
  • Verguss AW 2K
  • Verguss AW 2K
  • Verguss AW 2K

  Nr art. 764111

  Verguss AW 2K

  Samorozlewna masa 2K do zalewania spoin, na bazie żywic syntetyzowanych/poliuretanu

  Kolor: czarny | 7641
  Jedn. opak.

  Uwaga:
  Produkt w tej wielkości opakowania jest wycofanym z produkcji i dlatego dostępny będzie tylko do wyczerpania zapasów magazynowych.

  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość (20 °C) 1,3 g/ml
  Czas przydatności do użycia po wymieszaniu około 90 min

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) około 1,3 g/ml

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) około 1,1 g/ml

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) około 1,2 g/ml

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Zdolność powracania do stanu pierwotnego
  (DIN EN ISO 7389)
  > 90 %
  Strata objętości
  (DIN EN ISO 10563)
  3 %

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki na zewnątrz i we wnętrzach
  • Elastyczne wypełnianie spoin posadzkowych w powierzchniach brukowanych i jastrychach na parkingach wielopoziomowych, garażach podziemnych, warsztatach, chodnikach i tarasach.

  Właściwości

  • Odporna na wodę, ścieki, wodę morską, słabe kwasy, zasady, oleje i różne rozpuszczalniki
  • Materiał odporna na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad
  • Odporna na paliwa i oleje
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Ścianki spoin muszą być nośne, suche, czyste i wolne od tłuszczu, metale należy oczyścić do ich metalicznej powierzchni

   • Przygotowania

    Ścianki spoiny należy zagruntować odpowiednim primerem Remmers

    Głębokie spoiny zapełnić zas pomocą sznura piankowego

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania komp. A 92,5 : komp. B 7,5
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 10 °C maks. 35 °C
   • czas otwarty około 90 min
   • Po wymieszaniu materiał wlać do spoiny za pomocą odpowiedniego narzędzia pomocniczego.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Poprzez podjęcie odpowiednich działań należy zapobiegać niekontrolowanemu spływaniu materiału.

    Stabilność materiału można zwiększyć poprzez dodanie odpowiedniego środka tiksotropującego (np. WHG TX).

    Przez co najmniej 24 godziny po nałożeniu materiał należy chronić przed wpływem warunków atmosferycznych.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Odpowiednie urządzenie do mieszania, czerpak do rozlewania

    W stanie świeżym - za pomocą V 101, natomiast w stanie związanym tylko mechanicznie, ew. po spęcznieniu, za pomocą V 101.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej  12 mies.

  • Zużycie
   • około 130 g/mb przy przekroju poprzecznym spoiny = 1 cm²

  • Wskazówki ogólne
   • Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

    Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

    Po ok. 3 dniach powłoka uzyskuje odpornopść chemiczną i wytrzymałość mechaniczną.

    Tolerancyjna wobec bitumów.

    Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

    Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe