©

Konstrukcja szachulcowa

Niezbędne jest kompleksowe podejście do tematu

Południowozachodnia Polska, Niemcy i Czechy mają dużą liczbę zabytkowych budynków z muru pruskiego o wysokiej wartości gospodarczej i kulturalnej. Zasoby te są zagrożone przez nieodpowiednią pielęgnację i nieodpowiednie środki zaradcze.

Pielęgnacja i konserwacja budynków z muru pruskiego była bezproblemowym i oczywistym zadaniem dla użytkowników, właścicieli i rzemieślników. Wszystkie zaangażowane strony znały właściwości rzadko podówczas używanych bądź mało dostępnych materiałów. Dzisiaj sytuacja jest inna. Wymagania dotyczące komfortu życia znacznie wzrosły; jeszcze bardziej zwiększyła się liczba oferowanych rodzajów i dostępność materiałów budowlanych. Z drugiej strony bogactwo doświadczeń i wiedzy na temat konstrukcji "szkieletowej" budynków spadło w ciągu ostatnich dwóch pokoleń niemal do zera. Konsekwencje są dramatyczne. Zdecydowana większość szkód, jakie można obecnie zaobserwować w budynkach o konstrukcji drewnianej, wynika z nieodpowiednich środków zaradczych, podjętych w ostatnich dziesięcioleciach. Rząd federalny Niemiec, ale także instytucje współpracy transgranicznej, takie jak na przykład działająca w trójkącie Polska-Niemcy-Czechy Fundacja "Das Umgebindeland" przyczyniły się do tego, że ostatecznie poradzono sobie z deficytem wiedzy i uzupełniono go o najdrobniejsze nawet szczegóły. Wyniki badań są obecnie dostępne w wielu różnych formach, jednak dotychczas nie dotarły one w wystarczającym stopniu do biur konstrukcyjnych i wykonawców, a tym samym ostatecznie na place budowy.

Dzięki systemowi do renowacji muru pruskiego Remmers po raz pierwszy możliwe jest rozwiązanie tego problemu. System ten bowiem obejmuje środki ochrony drewna, powłoki malarskie do drewna, zaprawy murarskie oraz farby do ścian działowych. Po raz pierwszy dostępny jest całościowo skoordynowany asortyment produktów, który przyczynia się do trwałej pielęgnacji i trwałego zachowania cennych dóbr kultury.

Wypełnienia gliniane

Usuwalnie luźnych elementów składowych

Uzupełnienie ubytków za pomocą iQ-Top LM

Gruntowanie za pomocą preparatu Silikatfestiger i malowanie za pomocą Historic Kalkfarbe

Nowe wypełnienia tynkowane

Usuwanie starych wypełnień

Naniesienie zaprawy Fachwerkmörtel do wypełniania szachulców

Gruntowanie za pomocą preparatu Silikatfestiger i malowanie farbą Historic Kalkfarbe

Wypełnienia ceglane

Wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych cegieł za pomocą RM SK

Oczyszczenie spoin

Spoinowanie na nowo z użyciem FM ZF