• ©

    Webinar: Systemy posadzkowe ESD

    Rodzaje, zastosowanie i metody badawcze

Jak zapewnić jakość bardzo wrażliwych produktów i chronić je przed wyładowaniami elektrostatycznymi dzięki właściwie zastosowanym posadzkom?

ESD oznacza wyładowanie elektrostatyczne i stanowi wyzwanie w wielu branżach, np. w przemyśle motoryzacyjnym i u jego dostawców, w przemyśle elektronicznym, farmaceutycznym, przy budowie maszyn czy w przemyśle lotniczym. Wszędzie tam
stosowane są komponenty o wysokiej wrażliwości, zwane ESD (electrostatic discharge sensitive).
Aby zapewnić jakość tak bardzo wrażliwych produktów, należy je chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.


W codziennym życiu człowiek zbiera ładunki i nieświadomie przenosi je na przedmioty. W przypadku dotknięcia wrażliwego
elementu elektronicznego wyładowania o napięciu 50 V lub 100 V mogą wystarczyć do jego trwałego uszkodzenia.

Czy można temu zapobiec?

Na to i na inne pytania odpowiemy 3 marca 2023 roku podczas webinaru

  • ©
  • ©

Prelegenci

©

Kierownik techniczny, Smartfloor

Antoni Nizio

certyfikowany koordynator ESD, członek Polskiego Stowarzyszenia Posadzkarzy, ekspert w dziedzinie badania posadzek ntyelektrostatycznych. Firma Smartfloor zajmuje się m.in. kompleksowym badaniem bezpieczeństwa w obszarach narażonych na wyładowania elektrostatyczne: strefy elektroniczne, obiekty służby zdrowia oraz obszary zagrożone wybuchem. W ramach badań wykonuje badania odbiorcze i okresowe posadzek antyelektrostatycznych, elementów ESD oraz systemu uziemienia personelu. Pomiary umożliwiają wykonawcom / inwestorom odpowiedzieć na pytanie, czy ich posadzka spełnia normy oraz jest bezpieczna dla użytkowników. Wszystkie pomiary są wykonywane zgodnie z normami, certyfikowanymi i regularnie kalibrowanymi urządzeniami. Smartfloor przeprowadza badania, m. in. dla: KGHM, Grupa Azoty, MAN Trucks, Amazon, Legrand.

Project Manager ds. Posadzek, Remmers Polska

Marcin Flisikowski

inżynier budownictwa, studiował na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie oraz Politechnice Poznańskiej. Z Remmers Polska związany od 2020 roku. Od samego początku zajmuje stanowisko Project Managera ds. Posadzek. Podczas szkolenia zaprezentuje technologie i rozwiązania firmy Remmers do pomieszczeń gdzie wymagane jest odpowiednie rozproszenie lub odprowadzenie ładunków w posadzkach.

©

mmmm