• Betofix HQ6

  Nr art. 055625

  Betofix HQ6

  Pęczniejący beton zalewowy o wysokiej wytrzymałości

  Wariant
  0556 | szary
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie 24 h 10 – 24 N/mm²
  7 d > 40 N/mm²
  28 d > 60 N/mm²
  90 d > 65 N/mm² (na kostce))
  Rozpływność 5 min.: ≥ 700 mm
  30 min.: ≥ 650 mm
  60 min.: ≥ 650 mm
  90 min.: ≥ 600 mm
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy Ok. 2,3 kg/dm³
  Największe ziarno 6 mm
  Stopień pęcznienia (24 h) ≥ 0,5 % obj.
  Zapotrzebowanie wody 9,6 %, co odpowiada 2,4 l / 25 kg
  Klasa rozlewności a3
  Klasa skurczu SKVB 0
  Klasa wytrzymałości wczesnej C (w temp. 20°C)*
  Klasa wytrzymałości na ściskanie C 50/60

  *w temp. 5°C < C; w temp. 30°C = B

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki na zewnątrz i we wnętrzach
  • Podłoża mineralne w strefach suchych, wilgotnych, mokrych i podwodnych
  • Do zalewania i podlewek pod maszynami, konstrukcjami stalowymi, torami kolejowymi, wiatrowniami i podporami mostowymi
  • Do wypełniania spoin pomiędzy elementami prefabrykowanymi i podwaliną posadzki piwnicznej
  • Wbetonowanie słupów w fundamentach
  • Do naprawy betonu
  • Wypełnianie pustych miejsc o dużych rozmiarach w betonowych elementach budowlanych zgodnie z 3 poprawką do wytycznej SiB (Niemcy)
  • Spełnia wymagania wytycznej DAfStb: „Wytwarzanie i stosowanie betonu zalewowego i zapraw zalewowych“
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

  Właściwości

  • Dobra rozpływność
  • Zdolność samozagęszczania
  • Zdolność do pęcznienia
  • Wodoszczelność
  • Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
  • Największe ziarno: 6 mm
  • Reakcja na ogień: klasa A1
  • Wytrzymalość na ściskanie po 28 dniach: ≥ 60 N/mm²
  • Odporność na mróz i sole rozmrażające
  • Hamowanie procesu korozji
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Podłoże betonowe:
    nośne, czyste, wolne od kurzu
    Uwzględnić aktualne przepisy techniczne w zakresie następujących parametrów:
    - Wytrzymałość podłoża na odrywanie
    - Minimalna chropowatość/głębokość nierówności

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 30 °C
   • pompa do zapraw / wylewanie
   • grubość warstwy

    20 - 240 mm

     

    W razie potrzeby oszalować.

    Zalewanie odbywa się zazwyczaj bez przerw tylko z jednej strony lub jednego narożnika.

    W trudniejszych przypadkach można dodatkowo wibrować.

     

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pompa do zapraw / wylewanie
   • Narzędzie do mieszania: mieszarka z podwójnym mieszadłem, mieszarka z ruchem wymuszonym.
    W przypadku stosowania pompy mieszającej należy stosować mieszarki szarżowe (porcyjne).

   • Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 2,1 kg / l wypełn. przestrzeni
   • Ok. 2,1 kg/l wypełnianej przestrzeni

  • Wskazówki ogólne
   • Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

    Parametry produktu oznaczone zostały w warunkach laboratoryjnych, zgodnie z wytyczną DAfStb Rili – VeBMR.

    Alkaliczne spoiwa mogą rozpuszczać metale nieżelazne.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej