• Betofix RM

  Nr art. 109225

  Betofix RM

  Szybkowiążąca zaprawa naprawcza

  Wariant
  1092 | szary
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Wytrzymałość na ściskanie 3 godz.: ok. 3 N/mm², 24 godz.: ok. 6 N/mm², 28 dni: > 10 N/mm²
  Gęstość objętościowa świeżej zaprawy około 1,7 kg/dm³
  Największe ziarno 0,5 mm
  Nasiąkliwość kapilarna ≤ 0,5 kg/(m²•h0,5)
  Konsystencja po wymieszaniu do nakładania szpachlą
  Zapotrzebowanie wody ok. 4,8 - 5,3 l/25 kg

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • ściany wewnętrzne i zewnętrzne / sufity i podbitki dachowe
  • Produkt do wzmacniania betonu
   - DIN EN 1504-3
   - Rili-SIB DAfStb 2001
  • Środek do wzmacniania betonu w przypadku napraw nieistotnych statystycznie
  • Do zamykania dziur, naprawy rys , zamykania porów, uzupełniania ubytków i wyłomów

  Właściwości

  • Szybki rozwój wytrzymałości
  • Bardzo niski skurcz
  • Zdatność do stosowania nad głową
  • Zdatność do filcowania lub szpachlowania
  • Odporność na mróz i sole rozmrażające
  • Przygotowanie do pracy
   • Przygotowania

    Podłoże betonowe:
    nośne, czyste, wolne od kurzu
    Uwzględnić aktualne przepisy techniczne w zakresie następujących parametrów:
    - Wytrzymałość podłoża na odrywanie
    - Minimalna chropowatość/głębokość nierówności

    Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego

    Zbrojenie:
    Stopień czystości SA 2 ½ w razie stosowania ochrony antykorozyjnej, w przeciwnym razie SA 2

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 20 min.
   • Czas przydatności do użycia po wymieszaniu
    (+20 °C): ok. 20 min.

     

    grubość warstwy

    Aplikacja jednowarstwowa 1,5 - 10 mm
    aplikacja dwuwarstwowa < 20 mm, stosowane w oparciu o zasadę "świeże na świeże"
    W wyłomach < 100 mm

     

    Po wymieszaniu z materiałem Remmers Rostschutz M Tworzy ochronę antykorozyjną

    Pokryć całą powierzchnię dwoma warstwami szlamu o grubości minimalnej 1 mm każda

    Czas oczekiwania pomiędzy aplikacją kolejnych warstw: ok. 30 minut

     

    Wykańczanie

    Świeże powierzchnie zaprawy chronić przez co najmniej 3 dni przed zbyt szybkim wysychaniem na skutek działania wiatru, bezpośredniego nasłonecznienia, deszczu i/lub mrozu!

     

  • Narzędzia/czyszczenie
   • układanie zaprawy / szpachlowanie / nakładanie kielnią
   • Narzędzie do mieszania, pędzel, szpachelka, paca, paca wygładzająca, paca gąbkowa, paca do zacierania

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed wilgocią
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 1,2 kg / mm gr. warstwy / m²
   • Ok. 1,2 kg/m²/mm grubości warstwy

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe

  Narzędzia, akcesoria i sprzęt ochrony osobistej