• S-Protect M

  Nr art. 091901

  S-Protect M

  Dodatek do sporządzania długotrwale działającej powłoki ochrony antykorozyjnej, stosowany z zaprawami Betofix RM lub Betofix R2

  Wariant
  0919 | S-Protect M
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Gęstość Ok. 1,03 g/cm³
  Zawartość ciał stałych Ok. 47 %
  Odczyn pH Ok. 8
  Lepkość (kubek Forda 4 mm) Ok. 20 s

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • posadzki / ściany / sufity wewnątrz i na zewnątrz
  • Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
  • Ochrona antykorozyjna
  • Składnik systemów Betofix RM + Betofix R2

  Właściwości

  • Zawiera pigmenty antykorozyjne
  • Materiał silnie hydrofobowy
  • Materiał odporny na alkalia
  • Posiada certyfikat DIN EN 1504-7
  • Badanie podstawowe w systemie Betofix RM zgodnie z wytyczną SIB (Niemcy)
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Nośne, czyste i wolne od pyłu.

   • Przygotowania

    Zbrojenie:
    Stopień czystości SA 2 ½ w razie stosowania ochrony antykorozyjnej, w przeciwnym razie SA 2

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 5 °C maks. 25 °C
   • pędzel
   • czas schnięcia / dalsza obróbka po upływie 30 min.
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min.+5 °C do maks. +30 °C. Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

   • Pokryć całą powierzchnię dwoma warstwami szlamu o grubości minimalnej 1 mm każda

    Czas oczekiwania pomiędzy aplikacją kolejnych warstw: ok. 30 minut

    Następne roboty należy wykonywać w układzie świeże na świeże.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • pędzel
   • Mieszarka, pędzel

   • Mieszalnik, pędzel

    Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem i wilgocią, przechowywać w chłodnym miejscu / opakowanie zamykać
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

  • Zużycie
   • 3,2 kg mixture Total / m² powierzchni stali
   • W przypadku aplikacji 2 warstw na każdy m² powierzchni stali około: 0,9 kg Remmers Rostschutz M oraz 2,3 kg materiału głównego.

  • Wskazówki ogólne
   • Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

    Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

  Możliwe produkty systemowe