• IR Epoxy 100
 • IR Epoxy 100
 • IR Epoxy 100
  • IR Epoxy 100
  • IR Epoxy 100
  • IR Epoxy 100

  Nr art. 094406

  IR Epoxy 100

  Sztywna żywica 2K EP do siłowej iniekcji betonowych elementów budowlanych, F-I (P)/F-V (P)

  Wariant
  0944 | IR Epoxy 100
  Jedn. opak.
  Dostępność w Centrach Serwisowych
  Wyszukiwanie przedstawicieli handlowych

  Tutaj znajdziesz kontakt do przedstawiciela handlowego.

  Dane techniczne produktu

  W stanie dostarczanym

  Komponent A

  Gęstość (20 °C) 1,13 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 300 mPa s

  Komponent B

  Gęstość (20 °C) 0,87 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 75 mPa s

  Mieszanka

  Gęstość (20 °C) 1,07 g/cm³
  Lepkość (w temp. 25 °C) 100 mPa s

  W stanie przereagowanym

  W stanie przereagowanym

  Wytrzymałość na rozciąganie 51 N/mm² *
  Wytrzymałość na odrywanie 7,4 N/mm² *
  Wytrzymałość na ścinanie 16,8 N/mm² *

  * po 7 dniach w temp. 23 °C

  Podane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie stanowią obowiązującej specyfikacji produktu.

  Zakres zastosowania

  • Iniekcja rys w betonie zgodnie z PN EN 1504-5
  • Klasyfikacja: U(F1) W(1) (1/2) (8/30)
  • Stan wilgotny: DY, DP
  • Siłowe klejenie i łączenie elementów budowlanych
  • Wzmacnianie otwartoporowej struktury betonu
  • Spajanie odspojonych elementów budowlanych

  Właściwości

  • Odporna na zamrażanie i rozmrażanie
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Total solid (w oparciu o metodę badawczą Deutsche Bauchemie e.V.)
  • Reakcja na ogień B2 zg. z DIN 4102-4
  • Materiał o niskiej lepkości
  • Przygotowanie do pracy
   • Wymagania wobec podłoża

    Ścianki rysy muszą być stabilne geometrycznie i zwarte, nie mogą zawierać luźnych elementów, warstw spieków, olejów, tłuszczów i innych substancji zmniejszających przyczepność.

   • Przygotowania

    W razie potrzeby rysę przekryć powierzchniowo.

  • Przygotowanie
   • Proporcja mieszania: komp. A 100 : komp. B 28
   • czas mieszania 3 min
   • Pojemnik kombi

    Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).

    Następnie masę wymieszać za pomocą wolnoobrotowej mieszarki elektrycznej
    (ok. 300 - 400 obr./min.).

    Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.

    Smugi wskazują na niedostateczne wymieszanie materiału.

    Mieszankę przelać do innego pojemnika i jeszcze raz dobrze wymieszać.

  • Sposób stosowania
   • Temperatura stosowania min. 8 °C
   • czas zdatności do obróbki 1 godz.
   • Warunki stosowania

    Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min.
    8 °C.

  • Wskazówki wykonawcze
   • Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

    W niskich temperaturach silnie wzrasta lepkość materiału.

  • Narzędzia/czyszczenie
   • Odpowiednia mieszarka

   • Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers.

    Narzędzia i ewentualne zabrudzenia należy natychmiast, w stanie świeżym, czyścić rozcieńczalnikiem V 101.

    Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

  • Przechowywanie/trwałość
   • Chronić przed mrozem
   • Okres przechowywania: 12 mies.
   • W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchyym, zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy (komp. A) lub co najmniej 24 miesiące (komp. B).

  • Zużycie
   • 1,1 kg / l wypełn. przestrzeni
   • 1,1 kg/l wypełnianej przestrzeni

  • Wskazówki ogólne
   • Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej.

    Rzeczywiste zapotrzebowanie na materiał zależy od wielkości ubytku i wyników analizy konstrukcyjnej.
    Należy uwzględnić dodatkowe zużycie, sposodowane przetwarzaniem.

    Należy uwzględnić aktualne przepisy.

  • Informacja dotycząca utylizacji
   • Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

  • Bezpieczeństwo/przepisy
   • Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

  Możliwe produkty systemowe