Co zrobić by balkony i tarasy były bez usterek i uszkodzeń?

czwartek, 03.02.2022

Balkony, loggie I tarasy stanowią istotny element budynku wzbogacający jego bryłę. Jednak one jako najbardziej wyeksponowane elementy budynków narażone są na działanie wielu destrukcyjnych czynników stąd muszą wytrzymać ekstremalne obciążenia

Balkony, loggie I tarasy stanowią istotny element budynku wzbogacający jego bryłę. Balkony jako najbardziej wyeksponowane elementy budynków narażone są na działanie wielu destrukcyjnych czynników stąd muszą wytrzymać ekstremalne obciążenia: klimatyczne, mechaniczne chemiczne i biologiczne. Na degradację balkonów ogromny wpływ mają również niewłaściwie wykonane odpływy wody.

Do typowych usterek powstających w wyniku wymienionych czynników można zaliczyć:

 • ‚rysy,
 • ‚przecieki,
 • ‚otwarte spoiny,
 • ‚odspojone płytki,
 • ‚uszkodzone i zawilgocone jastrychy i płyty balkonowe,
 • ‚wykwity,
 • ‚korozja stali zbrojeniowej,
 • ‚spękania balustrady balkonów.

Co zatem zrobić by balkony i tarasy były bez usterek i uszkodzeń?

Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie płyty balkonowej, staranne wykonanie jej uszczelnienia, a zwłaszcza styku ze ścianą i strefy mocowania profilu okapowego. Należy również zwrócić szczególną uwagę na detal uszczelnienia i renowacji balustrady.

W zakres naprawy żelbetowej płyty balkonowej wchodzi, wypełnienie ubytków, odbudowanie zdegradowanych fragmentów płyty oraz wykonanie na jej powierzchni warstwy spadkowej o nachyleniu min 1,5%.

W tym celu można zastoswać produkty typu PCC, Betofix KHB jako zabezpieczenie antykorozyjne i warstwę sczepną oraz zaprawę naprawczą - Betofix R4.

W przypadku renowacji płyty o niższych parametrach wytrzymałościowych (< 30 MPa), do uzupełnienia ubytków i wykonania warstwy spadkowej proponujemy użycie zaprawy WP DS Levell.

Na wykonanej warstwie spadkowej konieczne jest zastosowanie elastycznej powłoki mrozoodpornej stanowiącej hydroizolację podpłytkową. I w tym zakresie produkt MB 2K nie ma sobie równych! Jest to elastyczna, polimerowa powłoka grubowarstwowa, którą nakłada się w dwóch warstwach. Styk ze ścianą, próg drzwiowy należy uszczelnić dodatkowo taśmami elastycznymi Tape VF.

Balkony do renowacji mają różne formy, zdarzają się kształty łukowe, dlatego więc w strefie obróbki wymagana jest szczególna precyzja i dobór sprawdzonych technologii.

W strefie okapowej zaleca się stosowanie systemowych profili, np. firmy Renoplast, które są łatwe w montażu, trwałe i nie ulegają destrukcji w kontakcie z zaprawami mineralnymi.

Renowacja balustrad zależna jest od jej rodzaju.

W przypadku konieczności naprawy ubytków betonowych elementów dekoracyjnych np. tralek, znakomicie sprawdza się zaprawa szybkosprawna Betofix RM. Natomiast w przypadku renowacji balustrady metalowej lub elementów drewnianych: Farba ochronna 2w1 do drewna i metalu.

Technologia wykonywanych prac - karta systemowa

Technologia wykonywania prac na płycie balkonowej

Naprawa płyty konstrukcyjnej | hydroizolacja i wykończenie

 • ©
 • ©
 • ©
 • ©
 • ©
 • ©
 • ©
 • ©
 • ©
 • ©
 • ©
 • ©
 • ©
 • ©